Amstelveense woonlasten laagste van de regio

AMSTELVEEN - De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Amstelveen zijn het laagst van de hele regio en liggen ook onder het landelijk gemiddelde. Dat bleek gisteren uit een presentatie van de gemeentelijke begroting 2016. Ondanks aanhoudende  bezuinigingen en een stevige crisis in de afgelopen jaren werden de woonlasten voor Amstelveners nimmer als melkkoe gebruikt.   

Wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD): 'Het is een tijden van crisis altijd makkelijk om een één knop te draaien en dat is die van de woonlasten. Dat hebben we bewust niet gedaan.'

686 euro
De woonlasten bedragen voor Amstelveen in 2015 686 euro, terwijl het landelijk gemiddelde 716 euro bedraagt.In vergelijking met de omliggende gemeenten heeft Amstelveen zelfs de laagste lokale lasten. Amstelveners zijn circa 150 euro goedkoper uit dan inwoners uit Diemen (826,-). Ook in Aalsmeer (827,-), Haarlemmermeer (710,-), Ouder-Amstel (741,-) en Uithoorn (748,-) betalen inwoners hogere woonlasten.

 

5 miljoen
Raat sprak van een soort Bijbelse cyclus (7 magere jaren) die nu achter de rug lijkt, maar het geld klotst nog niet tussen de gemeentelijke bureau's. De begroting 2016 is de uitwerking van de in juli 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota. Zij heeft toen een maatregelenpakket ombuigingen vastgesteld van ruim 5 miljoen euro. Dit bedrag moet onder andere gerealiseerd worden door besparingen op welzijn, maatschappelijk vastgoed, cultuur en sport. Ook is er minder geld beschikbaar in de ‘harde’ sector en de openbare ruimte. Er gaat minder geld naar het ambtelijk apparaat en de gemeenteraad geeft het goede voorbeeld door minder budget beschikbaar te stellen voor de griffie.

Basis
De gemeente Amstelveen zegt met diverse maatregelen haar financiën inmiddels goed op orde te hebben.  Raat (VVD):’ De financiële basis in Amstelveen is solide en dat wil het college graag zo houden. De ombuigingen van 5 miljoen euro in de begroting zijn nodig om financiële ruimte te creëren om ook op de middellange termijn de kwaliteit van het voorzieningen niveau in stand te kunnen houden en de lokale woonlasten laag te houden. Het is een bewuste keuze om de tarieven voor 2016 amper te laten stijgen. Gezinnen in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde betalen volgend jaar ongeveer 5,50 euro meer dan dit jaar. Dit is minder dan de inflatie’.

Sparen voor de toekomst
Het college van burgemeester en wethouders presenteerde voor 2016 -2019 een sluitende begroting; voor sommige jaren is er zelfs een klein overschot. Er is ook geld vrijgemaakt voor nieuw beleid. Ook wordt er op langere termijn extra ruimte gecreëerd om het Amstelveense voorzieningenniveau en kwaliteitsbeeld in de toekomst in stand te kunnen houden. Daarnaast zet de gemeente een aanzienlijk bedrag op zij om onzekerheden op te kunnen vangen: sparen voor de toekomst is namelijk noodzakelijk.

Grondverkoop
Inkomsten uit grondverkoop en –ontwikkeling lopen steeds meer terug. Amstelveen heeft haar fysieke grenzen bereikt en bestaande wijken en voorzieningen vragen geleidelijk meer aandacht en onderhoud. Daarnaast zijn er nog volop financiële onzekerheden rondom de nieuwe taken binnen Zorg en Werk, die de gemeente sinds 1 januari 2015 uitvoert. Reden genoeg om het verwachte incidentele overschot van 9,5 miljoen euro in 2016 niet op voorhand uit te geven maar toe te voegen aan de algemene reserve.

Nieuw beleid
Het college heeft ruimte gecreëerd om te investeren in zaken die belangrijk zijn voor de Stad. Zo gaat er structureel meer geld naar onderwijs, veiligheid, economie, communicatie en participatie en bereikbaarheid.


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen gisteren 21:05

Amstelveen van voorheen (305)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 305 een zeer fraaie prentbriefkaart van Nes aan de Amstel van meer dan honderd jaar geleden.

112 gisteren 10:10

Opnieuw vernielingen Middenhoven

Amstelveen - In Middenhoven in Amstelveen Zuid zijn in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw vernielingen gepleegd door rondhangende jeugd. Ditmaal werden rond het winkelcentrum vernielingen gepleegd. Onder andere een haringkar was doelwit.