'Een woning kopen is beter dan levenslang huur betalen'

AMSTELVEEN - VVD-bestuurder Herbert Raat stelt dat de komende tien jaar in Amstelveen ruimte ontstaat om tussen de zeshonderd en elfhonderd Amstelveense huurwoningen te liberaliseren of te verkopen. ‘Zo kunnen Amstelveners die nu in een corporatiewoning zitten bezit opbouwen. Dit is beter dan levenslang betalen aan de woningcorporatie,’ aldus Raat.

Volgens de liberale wethouder zit Amstelveen vooral ruim in z’n jasje als het gaat om sociale huurwoningen: 'In Amstelveen zijn zo’n 13.300 'goedkope' huurwoningen. Dat is 32 procent van het totaal aantal woningen in Amstelveen.


'In 2013 werd 30 procent van de
corporatiewoningen in Amstelveen
bewoond door huishoudens met

een hoger inkomen dan waar
de sociale huur voor bedoeld is'Uitgaande van het aantal huishoudens in Amstelveen met een inkomen onder de grens van € 34.911 zouden er binnen de gemeente circa 9300 sociale huurwoningen bij corporaties en particuliere verhuurders moeten zijn.'

Scheefwonen
In 2013 werd 30 procent van de corporatiewoningen in Amstelveen bewoond door huishoudens met een hoger inkomen dan waar de sociale huur voor bedoeld is. Een belangrijk landelijk instrument om dit zogenaamde scheefwonen aan te pakken is de invoering van de inkomensafhankelijke huurwoning. Naar verwachting neemt het effect van deze maatregel de komende jaren, wanneer de huur steeds verder oploopt, toe. Hierdoor komt uiteindelijk een eind aan de praktijk van het subsidiëren van huur voor mensen die dat niet nodig hebben.

Meer dure woningen
De belangrijkste opgave, vindt het college, is om te zorgen voor voldoende woningen in het dure en middeldure segment. 'Dat is een voorwaarde om de doorstroming te stimuleren. Deze opgave is een belangrijk element in de Woonagenda van het college voor de komende jaren.'

Vrijkomende woningen in 2015
In 2015 komen naar verwachting zo’n 480 Amstelveense woningen in het sociale huursegment van de corporaties vrij. Naar verwachting gaan hiervan 180 woningen naar bijzondere doelgroepen, zoals sociaal/medisch urgenten en 300 woningen naar regulier woningzoekenden. Een derde hiervan wil de gemeente, onder het lokale label, toewijzen aan Amstelveners. Dit is het maximale wat wettelijk is toegestaan.

Voorrang
Het college van B en W wil Amstelveense woningzoekenden zoveel mogelijk voorrang geven in de eigen woonplaats. O'm fricties in vraag en aanbod op de woningmarkt zo goed mogelijk het hoofd te bieden en voorrang te geven aan Amstelveners, brengt de gemeente Amstelveen dit jaar 100 woningen onder het lokale label.' Dat staat ook vermeld in een antwoordbrief van het college van B&W op schriftelijke vragen van GroenLinks.

Populaire woonplaats
Amstelveen is volgens het college een populaire woonplaats:‘Jongeren die hier opgroeien willen hier graag blijven en ook bij mensen uit de regio is Amstelveen populair. Er zal dan ook altijd meer vraag zijn naar goedkope (sociale) huurwoningen.’

Op de foto
Wethouder Herbert Raat (Foto: VVD Amstelveen)


Meer nieuws

Winkels gisteren 19:00

JobZ: Stomerij Rembrandt zoekt personeel

Amstelveen - Op zoek naar een baan in de buurt? Momenteel zijn diverse bedrijven in regio Amstelveen op zoek naar personeel, zoals bijvoorbeeld Stomerij Rembrandt aan de Rembrandtweg in Amstelveen. 

112 gisteren 13:09

Zeer ernstig ongeval op N201 Amstelveen

Amstelveen - Op de provinciale weg N201 bij Amstelveen heeft donderdagmiddag een zeer zwaar ongeval plaatsgevonden, waarbij een 68-jarige bestuurder van een bestelbus om het leven is gekomen.

Algemeen gisteren 11:42

Toenemend wapenbezit in Amstelveen leidt tot deelname aan actie ‘Van je wapen af zonder straf’

Amstelveen - Dat het wapenbezit de laatste jaren vooral onder jongeren en jongvolwassenen toeneemt ziet de burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, logischerwijs als een zorgelijke ontwikkeling. Het is de reden dat Amstelveen deelneemt aan de landelijke actie ‘Van je wapen af zonder straf’, waarbij tussen maandag 11 tot en met zondag 17 oktober 2021 anoniem wapens kunnen worden ingeleverd.