AmstelveenSport logo
Tip!

AmstelveenSport

AmstelveenSport is een organisatie die zich inzet om Amstelveners gezond te laten bewegen.

Missie
Amstelveen gezond laten sporten en bewegen, sportaanbieders, talenten en (top) sport stimuleren en faciliteren.

Visie
Sport en bewegen is het middel om gezonder, beter en samen te leven en draagt zo bij aan een betere samenleving.

Kijk voor meer infomatie op www.amstelveensport.nl