Ateliers 2005 logo

Ateliers 2005

Jan Ligthart School
Amstelveens Gemeentelijk monument sinds 2018, nu bekend als Ateliers 2005 

Jan Ligthart (1859-1916) was een Nederlandse onderwijzer en onderwijsvernieuwer. Hij werd bekend als schoolhoofd van een lagere school in de Schilderswijk van Den Haag en als schrijver. Deze foto komt uit zijn boek over zijn lezingen die hij in gezelschap van zijn vrouw Marie Cachet in 1910 gaf.

In deze zogeheten ‘halschool’ liggen de lokalen rond een grote centrale hal en ontbreken lange gangen. Dit ontwerp was een uiting van de veranderende maatschappelijke ideeën na de eerste wereldoorlog, waarbij het samenbrengen en herstellen van de gemeenschap, waartoe mensen van diverse afkomst behoorden, centraal stond.

Het gebouw waarin Ateliers 2005 tegenwoordig huist, was voorheen de Jan Ligthartschool. Dat was ook een halschool, gebouwd in 1953, dus van na de 2e wereldoorlog, ontworpen door architect H.L. Mens, en eveneens bedoeld om kinderen met verschillende achtergronden samen te brengen.

Bezoek hier de website van Jan Ligthart School