Burgerbelangen Amstelveen logo

Burgerbelangen Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is een lokale politieke partij die de belangen behartigt van Amstelveense inwoners. 

bbA is ontstaan in 1993. Het statutaire hoofddoel is en was het streven naar een zo goed mogelijke belangenbehartiging van de inwoners van de gemeente Amstelveen door te waken over de democratische inspraakbeginselen. bbA kwam in 1994 voor het eerst in de gemeenteraad van Amstelveen met vijf zetels. In de periode 2018-2022 is bbA met vier zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Voor meer informatie: kijk op de website van bbA Amstelveen (klik hier).