ChristenUnie Amstelveen logo

ChristenUnie Amstelveen

De ChristenUnie is in de Amstelveense gemeenteraad vertegenwoordigd met 1 zetel (2018-2022).

De partij strijdt voor een lokale samenleving waar mensen aandacht voor elkaar hebben. Een samenleving waarin het goed leven, wonen en werken is. Een samenleving waarin mensen die arbeidsongeschikt zijn, werkloos zijn of schulden hebben, een goed bestaan kunnen opbouwen. Mensen die aangewezen zijn op Wmo-voorzieningen, die ook kunnen krijgen. Statushouders maatwerk in de begeleiding van de gemeente krijgen om hun plek te vinden in de Amstelveense samenleving. 

Ook is de CU voor goed onderwijs voor de jeugd en investeren in goede werkgelegenheid voor werkenden en inzet voor arbeidsparticipatie voor niet-werkenden waar dat mogelijk is. Daarnaast zet de partij zich in voor goed openbaar vervoer, maar ook fietspaden om de fiets te gebruiken waar dat nodig is, en het realiseren van fietsenstallingen bij OV-stations. En voor een groene Bovenkerkerpolder.

Kijk voor meer informatie op de website van Christenunie Amstelveen (klik hier).