Goed voor Amstelveen logo

Goed voor Amstelveen

Goed voor Amstelveen heeft twee zetels in de Amstelveense gemeenteraad en is volwaardig coalitiepartner (2022-2026). De partij is eind 2021 opgericht door fractievoorzitter Jacqueline Höcker.  

Goed voor Amstelveen is links noch rechts.  Kernpunten voor de partij zijn aandacht voor de mens en een gezonde, leefbare omgeving voor nu en later. Met een sociaal hart, waarin ieder gelijk is ongeacht leeftijd, afkomst of geaardheid.

De partij gaat graag het gesprek aan met inwoners, ondernemers en iedereen die graag een steentje wil bijdragen aan een mooiere wereld. Goed voor Amstelvene is 'Goed voor u en eerlijk voor iedereen!'