Nieuw-Vredeveld (Stichting Brentano)  logo

Nieuw-Vredeveld (Stichting Brentano)

Onze ervaring is dat mensen zich beter voelen wanneer juist de mogelijkheden, ondanks beperkingen, worden benadrukt.

Het is voor ons van groot belang dat er wordt gekeken naar wat wel kan, wat vandaag kan, in het hier en nu, dat mensen een prettige dag hebben.

Wij werken daarom vanuit de visie dat elk mens ongeacht beperkingen meestal in staat blijft een eigen regie te voeren. Dit houdt mensen betrokken en vitaal. 

‘Leef je eigen Leven!’

De kernwoorden waarop we onszelf steeds toetsen zijn:
Zorgvuldig, Aangenaam, Betrouwbaar
Ons vaste uitgangspunt voor onze manier van werken is ‘Wat wil de klant?’ en ‘Hou het haalbaar!’.

Heeft u een vraag, neem dan gerust contact met ons op of bezoek onze website.