Obs de Pioniers logo

Obs de Pioniers

OBS de Pioniers is een openbare basisschool waar onze kinderen samen ontdekkend mogen leren, waardoor zij als persoon optimaal kunnen groeien.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, afkomstig uit gezinnen met verschillende achtergronden, elkaar ontmoeten, respecteren en met elkaar optrekken. Ons ideaalbeeld is een maatschappij waarbij mensen elkaar niet uitsluiten, maar in contact zijn met elkaar. Dat willen wij overbrengen op onze kinderen. Zo ontstaat er begrip voor elkaar.

We vinden het belangrijk dat de kinderen een open en positief-kritische levenshouding ontwikkelen. We dagen de kinderen uit om nu en later een bijdrage te leveren aan een duurzame en ecologische maatschappij. Passend bij onze identiteit is een maatschappij waar niet het individualisme, maar de gemeenschapszin dominant is.

Bezoek voor meer informatie onze website.