Pixabay.com

1500 belastingschuldigen krijgen laatste waarschuwing van 'coulante' gemeente

Amstelveen - Tijdens de coronaperiode is de gemeente Amstelveen volgens eigen zeggen coulant omgegaan met het innen van de gemeentelijke belastingen. Met diverse inwoners of bedrijven die het financieel moeilijk hadden zijn betalingsregelingen overeengekomen, maar er blijken zo’n 1.500 belastingschuldigen die helemaal niet reageren op brieven van de gemeente zoals een herinnering, aanmaning of dwangbevel. Zij hebben afgelopen weekend een laatste waarschuwingsbrief ontvangen.

In de brief wordt aangegeven dat de openstaande vordering alsnog wordt overgedragen aan een deurwaarder.

Samen oplossen

Herbert Raat (Financiën, VVD) verduidelijkt: 'Als er situaties zijn waarbij iemand niet in staat is om te betalen, gaan we altijd het gesprek aan en valt er meestal een betalingsregeling te treffen. Degenen die nu een laatste waarschuwing hebben ontvangen, hebben tot nu toe nergens op gereageerd.' De wethouder vraagt Amstelveners die het gevoel hebben ten onrechte een laatste waarschuwing te hebben ontvangen spoedig contact op te nemen met de gemeente. 'Dan lossen we het samen op,' aldus Raat.

'Menselijke maat'

De gemeente probeert dwangvorderingen, zoals een betalingsherinnering of aanmaning, altijd met de menselijke maat uit te voeren, wordt gesteld in een persbericht: 'Daarom zijn in 2020 en 2021 niet direct brieven met extra kosten toegezonden zoals normaal gesproken, maar zijn eerst kosteloze herinneringen verstuurd. Ook zijn er geen deurwaarders op pad gestuurd.'

Kwijtschelding ouders Kinderopvangtoeslagaffaire

Amstelveense gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire hebben a; volledige kwijtschelding gekregen van de gemeente. En met diverse inwoners en ondernemers die financieel geraakt zijn door de coronacrisis en die contact hebben opgenomen met de gemeente is een betalingsregeling overeengekomen voor de gemeentelijke belastingen. De inwoners en bedrijven die dit weekend een laatste herinnering hebben ontvangen, zijn aan het einde van het invorderingsproces aanbeland. Zij hebben inmiddels een herinnering, aanmaning en dwangbevel ontvangen.

'Laat de kosten niet verder oplopen'

De gemeente vraagt inwoners die een laatste waarschuwings-brief hebben ontvangen en daarover vragen hebben, of  niet in staat zijn om te betalen contact op te nemen via het gemeentelijke telefoonnummer 020 540 4886. Een e-mail sturen kan ook, naar invordering@amstelveen.nl. De gemeente adviseert inwoners die nog niet hebben betaald de kosten niet verder op te laten lopen en geeft aan dat wellicht nog een betalingsregeling mogelijk is.


Meer nieuws

Politiek gisteren 10:49

Politiek Plein Amstelveen: op naar de gemeenteraadsverkiezingen (1)

Amstelveen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden lokale media in toenemende mate bestookt met politieke persberichten.  Om een beetje overzicht te creëren verzamelt AmstelveenZ in de rubriek Politiek Plein Amstelveen vanaf december 2021 wekelijks de diverse (pers-)berichten die de partijen in Amstelveen hebben uitgegeven in één verzamelbericht.

Onderwijs & Educatie gisteren 09:00

Noor & Amaya in de Kinderrijk Kinderraad

Amstelveen - Op 20 november is de jaarlijkse Internationale Dag van de Rechten van het Kind. KinderRijk vindt het belangrijk om kinderen de ruimte te geven hun stem te laten horen. De organisatie wil weten wat er in de kinderen omgaat en luistert naar wat hen bezighoudt. Om die reden is vorig jaar de KinderRijk KinderRaad opgericht. Het woord is aan leden Noor en Amaya.