De Grote Speelweide (Beeld: AmstelveenZ)

557 inspraakreacties op nieuw Bosplan: Amsterdam & Amstelveen voeren aanpassingen door

Amstelveen - Op de inspraakversie van het nieuwe ‘Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030’ zijn liefst 557 inspraakreacties binnengekomen. Een deel daarvan heeft de gemeenten Amsterdam en Amstelveen aanleiding gegeven om aanpassingen en verbeteringen in het Bosplan door te voeren.

Vooral de gehanteerde zonering in activiteiten, rust en natuur, die het Bos sinds jaar en dag gebruikt voor beheer en onderhoud en als leidraad voor het plannen van faciliteiten en activiteiten, leidde volgens een gezamenlijk  perbericht van Amsterdam en Amstelveen tot onrust én twee petities.

Voorleggen aan gemeenteraden

De colleges van B en W van Amstelveen en Amsterdam hebben deze week formeel besloten de reacties op de inspraakversie van het Bosplan Amsterdamse Bos en de beantwoording er van samen met het gewijzigde Bosplan aan te gaan bieden aan hun gemeenteraden. Ook twee petities telden mee als inspraakreactie. Alle indieners van een reactie krijgen hierover per mail informatie. 

Is het Amsterdamse bos van Amstelveen of Amsterdam?

Het Amsterdamse Bos ligt voor het grootste deel op Amstelveens grondgebied, maar Amsterdam is grondeigenaar en bepaalt in feite de visie over de toekomst van het Bos. Dit bleek lastig uit te leggen aan de inwoners van Amstelveen. Om deze reden hebben beide gemeenten het Bosplan in gezamenlijkheid opgesteld, hoewel het in formele zin primair een plan van de eigenaar en financier van het Bos, de gemeente Amsterdam, is.'

Amstelveen geeft aan het te waarderen dat Amsterdam deze gelegenheid heeft geboden. Beide gemeenten hechten grote waarde aan het Bos en willen een Bos dat klaar is voor toekomstige vraagstukken op het gebied van natuur en klimaat en waar het onderhoud op orde is. Een Bos dat plek biedt aan natuur en recreatie. Maar ook een Bos dat goed bereikbaar is, de toenemende (stedelijke) druk aan kan en waar de verschillende soorten gebruikers en bezoekers naast elkaar kunnen recreëren.'

Over het Bosplan 

Het Bosplan benoemt richtingen en acties in de uitvoeringsagenda om het Bos toekomstbestendig te maken. Zoals investeren in achterstallig onderhoud,  verbeterde entrees en betere bereikbaarheid van het Bos per OV en fiets.

Wethouder Gordon (wijkbeheer en groen, D66): “Belangrijke punten uit het Bosplan zijn voor Amstelveen de toekomstige samenwerking en daarmee samenhangende besluitvorming over thema’s in het Bos, het wegwerken van achterstallig onderhoud door Amsterdam, het toegankelijk houden voor lokale recreanten en voorkomen van bijvoorbeeld parkeerdruk en -overlast in nabij gelegen Amstelveense woonwijken. Ook een nieuwe functie geven aan kleinschalige locaties zoals bijvoorbeeld de Radartoren staat op de agenda. Daarover stellen we de raad voor in gesprek te gaan met Amsterdam. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen welkom is en blijft in het bos mét of zonder honden.'

Tot slot verkent Amstelveen met Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland de mogelijkheden voor en effecten van het baggeren van de Amstelveense Poel, die ook eigendom is van Amsterdam.

Honden in het Amsterdamse bos

Voornaamste aanpassingen in het Bosplan zijn gedaan rond het hondenbeleid. Eventuele voorgestelde wijzigingen in het losloop- of aanlijnbeleid, bijvoorbeeld voor het versterken van ecologische verbindingen, worden eerst besproken met hondeneigenaren en –uitlaatcentrales.

De Amsterdamse Bosorganisatie gaat dit jaar samen met betrokkenen het huidige beleid evalueren en separaat kijken naar mogelijkheden. Kaarten en teksten van de verschillende zoneringen uit de inspraakversie zijn ook verbeterd. De zonering is vooral bedoeld voor het beheer en onderhoud van het Bos en van belang voor de toegestane activiteiten en functies. Daarnaast blijkt uit de inspraakreacties dat de huisregels van het Amsterdamse Bos niet bij iedereen bekend zijn. Daar onderneemt de bosorganisatie actie op.

Collegevoorstel

Naar verwachting wordt het collegevoorstel over het gewijzigde Bosplan en de Nota van Beantwoording behandeld tijdens de Amstelveense raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) op donderdag 4 februari a.s. om 20.00 uur.

Meer informatie is te vinden op www.amsterdamsebos.nl/bosplan


Meer nieuws

Corona Amstelveen vandaag 15:17

Zeer beperkte daling coronabesmettingen in Amstelveen

Amstelveen - Volgens de vandaag bekendgemaakte corona-cijfers van het RIVM is het aantal coronabesmettingen (Covid-19) in Amstelveen de afgelopen periode zeer beperkt gedaald.  

Verkeer & Vervoer vandaag 13:56

Burgemeester Rijnderslaan een maand dicht in één richting

Amstelveen – De Burgemeester Rijnderslaan zal van maandag 25 januari  tot en met vrijdag 26 februari 2021 in één richting (vanaf de zijde Beneluxbaan in de richting van de Keizer Karelweg) worden afgesloten.

Verkeer & Vervoer vandaag 11:35

Glazen wanden bij nieuwe rotondes Beneluxbaan worden vervangen voor spijlen hekwerken

Amstelveen - De gemeente gaat een serie aanpassingen doorvoeren bij de nieuwe rotondes op de Beneluxbaan langs het Amstelveenlijntraject (Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan) om de verkeersveiligheid te verhogen. Een daarvan is het gedeeltelijk vervangen van de glazen afscheidingen bij de nieuwe rotondes.