Pieter Monkelbaan, Ruud Kootker en Frits Suèr (allen bbA) bij de geplande bouwlocatie aan Newa 2. [Beeld: bbA]

Aanpassing woontorenplan Groenelaan geeft Burgerbelangen nog geen reden tot juichen

Amstelveen – De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) geeft aan nog niet gerust te zijn op de woningbouwplannen op de plek van het tankstation en de showroom in de wijk Groenelaan (Newa 2), ondanks dat de wethouder na overleg met de projectontwikkelaar vindt dat de plannen opnieuw vormgegeven moeten worden in overleg met buurtbewoners.

Gisteren maakte de gemeente bekend dat de vele negatieve reacties over de geplande woontoren die op de plek van het tankstation/showroom moeten verrijzen, reden waren voor wethouder Gordon om in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar (Waterland Real Estate). Daaruit vloeide voort dat de plannen aangepast gaan worden en dat de buurt beter betrokken wordt bij de plannen.

Postzegel

Veel buurtbewoners begrijpen niet dat er een grote woontoren moet worden gebouwd op een plek ‘ter grootte van een postzegel’. Zij vrezen onder andere aantasting van het woongenot, de leefbaarheid in de wijk, maar ook de verkeersveiligheid en parkeerdruk in de wijk spelen mee: groot verzet volgde. Gordon zei onder andere in het persbericht: ‘Als zo’n groot aantal omwonenden een initiatief niet ziet zitten moet je niet iets tegen wil en dank willen doorzetten.’ De vraag is nu natuurlijk of de bewoners  nieuwe plannen wel zien zitten of gewoon helemaal geen wooncomplex voor hun deur willen hebben.

Persbericht bbA

In reactie op het nieuws vanuit de gemeente laat bbA in een persbericht weten de ontwikkelingen rond de plannen op de voet te blijven volgen en zich de komende tijd in te spannen om samen met andere fracties raadsbreed het huidige planproces bij bouwprojecten, met name het eerder betrekken van bewoners en gemeenteraad, te verbeteren.

‘Het feit dat de plannen passen in de Hoogbouwvisie en de Woonagenda wil nog niet zeggen dat je koste wat het kost dan ook de grenzen moet gaan opzoeken en dat elke plek binnen de bebouwde kom van Amstelveen geschikt is voor verdichting en verhoging’, meldt bbA in het persbericht

Verkeersmaatregelen

Burgerbelangen zegt het, in navolging van  het bestuur van de Wijkkoepel Groenelaan, ook verstandig te vinden om eerst te kijken naar welke ruimte nodig is voor het veilig maken van het ‘onoverzichtelijke en drukke’ verkeerskruispunt Groenelaan-Sportlaan (pal naast de beoogde bouwlocatie, thans een t-kruising). Volgens bbA bestaan er bij de gemeente nog steeds plannen om hier een rotonde aan te leggen.

Burgerbelangen Amstelveen zegt waakzaam te blijven en pleit voor een helder (burger)participatieproces aan de voorkant. ‘BbA is benieuwd hoe de ontwikkelaar zijn betrokkenheid met de buurt gaat waarmaken’, sluit de partij haar persbericht af.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur 22 mrt. 2023 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.