Pixabay.com

Actief voor Amstelveen blijft vechten voor gemeentelijk steunpakket in 'barre tijden'

Amstelveen – De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) is niet blij dat het College van B en W nog geen extra maatregelen treft om Amstelveners die in nood zijn gekomen door torenhoge energierekeningen te helpen met een noodpakket. De partij deed hiertoe al diverse oproepen.

‘Het kan niemand ontgaan dat momenteel vele inwoners en bedrijven niet of moeilijk de sterk verhoogde energierekening kunnen betalen. De eerste levensbehoeftes komen in het geding. Mensen komen in de kou te zitten en bedrijven moeten hun deuren sluiten. Dat zijn vreselijke vooruitzichten,’ stelt fractievoorzitter Michel Becker in een persbericht van de partij.

Onbevredigend

‘Actief voor Amstelveen stelde 14 augustus jongstleden schriftelijke vragen aan het college van B&W en stelde daarbij de pijnpunten aan de kaak,' zegt Becker.  'Helaas was de reactie van het college - om het mild uit te drukken - onbevredigend’.

Het College van B en W gaf kortgezegd aan dat het voor extra steunmaatregelen afhankelijk  is van Rijksregelgeving en onderneemt vooralsnog geen actie.

Foto Michel Becker fractievoorzitter AVA.jpg
Michel Becker (AVA)

Becker neemt geen genoegen meet het afschuiven op het Rijk: ‘We geven het niet zomaar op, we gaan met mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering van woensdag aanstaande  proberen alsnog toezeggingen voor een steunpakket te krijgen”. 

Voedselbank

Actief voor Amstelveen wil dat het college toezegt incidentele instrumenten, zoals bijzondere bijstand, eerder en ruimer in te zetten voor ondersteuning van ouderen, studenten en mensen met inkomens net boven het sociaal minimum. Dit om te voorkomen dat deze groepen zich bij de Voedselbank moeten melden.

Noodfonds

Ook wordt gevraagd een noodfonds op te richten voor noodlijdende inwoners met inkomens net boven het sociaal minimum, MKP en ZZP-ondernemers. ‘Zij kunnen daarop beroep doen voor bijvoorbeeld een renteloze lening om hun energienota te betalen. Tevens wordt het college uitgenodigd om inwoners en noodlijdende bedrijven ruimhartig uitstel van betaling te verlenen van gemeentelijke belastingen.

Crisisteam

Tenslotte stelt Actief voor Amstelveen voor om een tijdelijk crisisteam in het leven te roepen om met spoed binnenkomende hulpaanvragen af te handelen.

Oppositiepartij AVA maakt met twee zetels onderdeel uit van de gemeenteraad. De gemeenteraad telt 37 zetels en bestaat uit 12 politieke partijen. De coalitie bestaat uit VVD, D66, Pvda en GvA.


Meer nieuws

Advertorial Winkels vandaag 07:00

De stijlmeesters op missie

Aalsmeer - Al ruim zes jaar heeft Aalsmeer een herenmodezaak die zich, samen met klanten, leveranciers en partners, wil inzetten voor een stijlvollere wereld. De bekende stijlmeesters van Gentlemen’s Place, Peter Willemse en Christiaan Sijnen, werken al ruim een jaar met een nieuw winkelconcept.

Politiek gisteren 13:08

Opinie: 'Voor Amstelveense kinderen moet altijd plaats zijn op een Amstelveense (VO-)school'

Amstelveen - De VVD vindt dat er voor Amstelveense leerlingen die naar een Amstelveense school voor Voortgezet Onderwijs willen, geen wachtlijst mag zijn om toegelaten te worden. De partij vindt dat er voor kinderen die in Amstelveen wonen, altijd plaats moet zijn op een (VO-)school in Amstelveen, zo schrijft raadslid Elisa de Marco in een opiniestuk.

Wonen gisteren 11:21

Onterecht geen woning voor zorgpersoneel en onderwijzers in Amstelveen

Amstelveen - De gemeente Amstelveen heeft vorig jaar een fout gemaakt bij de Voorrangsregeling Beroepsgroepen. De bedoeling was dat zorgpersoneel en medewerkers in het primair onderwijs voorrang zouden krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Dit is niet gebeurd.

Columns gisteren 07:00

Column Léoni Kok: Financiële rust in 2023

Amstelveen - Léoni Kok is Hypothecair Planner bij KOK Advies in Amstelveen. KOK Advies behoort volgens VVP tot de top 3 meest klantvriendelijke advieskantoren van Nederland. Léoni geeft via een periodieke column lezers van AmstelveenZ Magazine inzicht, tips en adviezen.

Algemeen 1 feb. 2023 12:53

Herontwikkeling Galjoen weer nadrukkelijk op de agenda

Amstelveen - De gemeente is in constructief gesprek met de eigenaar van de locatie Galjoen tussen Waardhuizen en de Nesserlaan over een nieuwe invulling van het gebied. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een kleinschalige horecafunctie in combinatie met wonen. Zoals woon-werkateliers en bijvoorbeeld betaalbare woonruimte voor jonge starters en doorstromers op de woningmarkt.