Woonwagens aan Galjoen, tussen Waardhuizen en de Nesserlaan. (Archief)

Actief voor Amstelveen en CDA willen onderzoek naar uitbreidingsbehoefte woonwagens

Amstelveen - De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen zal samen met het CDA in de komende gemeenteraadsvergadering een motie indienen, waarin het College van B en W wordt gevraagd te onderzoeken of er behoefte is aan uitbreiding van de woonwagencapaciteit in Amstelveen.

Actief voor Amstelveen en het CDA stellen dat veel gemeenten aan het eind van de vorige eeuw ten onrechte zijn overgegaan tot een uitsterfbeleid van woonwagens, hetgeen volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inbreuk maakt op het recht op privé- en familieleven van woonwagenbewoners.

Rechten woonwagenbewoners respecteren

De partijen zijn van mening dat de fundamentele rechten van woonwagenbewoners gerespecteerd dienen te worden: ‘Zolang er vanuit deze doelgroep vraag naar huisvesting op het woonwagenkamp is, uitzonderingen daargelaten, er geen sprake kan zijn van afbouw huidige capaciteit,’ word gemeld in de motie.

Geen stenen rijtjeshuizen

‘De woonwagencultuur is immaterieel erfgoed. Woonwagenbewoners hebben een eigen manier van leven en cultuur. De wagens en caravans lijken tegenwoordig vaak op gewone huizen, maar zijn dat niet. Voor de woonwagenbewoners is het belangrijk dat hun wagen geen stenen rijtjeshuis is met fundering en dat de vloer boven het maaiveld ligt met een opstapje naar de voordeur’

In gesprek

AVA vindt dat indien er behoefte blijkt aan meer woonwagens, dat de grondeigenaar samen met de wooncorporatie als verhuurder, met woonwagenbewoners hiertoe de mogelijkheden moeten bespreken. Ook vindt AVA dat het woonwagenbeleid geïntegreerd dient te worden in de gemeentelijke Woonvisie.


Meer nieuws

Politiek vandaag 11:12

Burgerbelangen Amstelveen wil transparantie over parkeerbeleid; invoering betaald parkeren rammelt aan alle kanten

Amstelveen – De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil volledige transparantie over het parkeerbeleid,  na de mislukte invoering van betaald parkeren in vier gebieden in Amstelveen. De gemeente moest het genomen besluit tot invoering van betaald parkeren terugdraaien nadat bezwaarmakers met succes naar de bezwaarcommissie waren gestapt. De gemeente sprak tot verbazing van de bezwaarmakers van een procedurefout; in werkelijkheid rammelt het besluit aan alle kanten en heeft de bezwaarschriftencommissie op meerdere vlakken grote vraagtekens gezet bij de wijze waarop de gemeente tot het besluit is gekomen.

Winkels gisteren 14:05

Beautywinkel Skins naar Stadshart Amstelveen

Amstelveen - Stadshart Amstelveen meldt vandaag dat Skins zich in het winkelcentrum gaat vestigen. De komst van dit exclusieve beautymerk past perfect bij de toekomstvisie van Stadshart. In de nieuwe winkel zal een bijzonder concept worden geïntroduceerd. Daarnaast zal Nespresso hun winkel uitbreiden naar het nieuwste boutique concept, waar The Art of Coffee centraal staat.

Algemeen gisteren 11:29

De BoodschappenPlusBus maakt al bijna twintig jaar het verschil

Amstelveen - Vol enthousiasme brengen vrijwilligers Elly en Frans ouderen naar het winkelcentrum om boodschappen te doen. “We doen dit nu zo’n vijftien jaar met veel plezier”, zegt Elly. “Maar de boodschappenbus is er al sinds 2006.” Woensdag 17 juli werd het stel vergezeld door wethouder Marijn van Ballegooijen. “Als de tas te zwaar is helpen Elly en Frans een handje”, zegt Van Ballegooijen. “Zij houden een oogje in het zeil. Deze vrijwilligers maken echt het verschil voor veel ouderen in Amstelveen. Petje af.”

Algemeen gisteren 11:25

Goed voor Amstelveen: 'Te onduidelijk hoe we moeten handelen bij rampen'

Amstelveen - Goed voor Amstelveen vraagt om duidelijke informatie en instructies hoe men kan handelen wanneer zich een aanslag, aanval op infrastructuur zoals stroom, water en overstroming voordoet .'Het is belangrijk dat inwoners preventief geïnformeerd  worden wanneer er ooit iets zou gebeuren en men dan weet hoe te handelen.'

Algemeen gisteren 08:52

Gemeente Amstelveen redt Museum Cobra: drie jaar subsidie

Amstelveen - De gemeenteraad van Amstelveen heeft het advies van het college van B en W overgenomen en heeft unaniem besloten het museum een jaarlijkse subsidie van 1.4 miljoen voor een periode van drie jaar te verstrekken. Hiermee is het museum gered en kan het zijn artistieke en educatieve ambities verder ontwikkelen en bouwen aan een duurzame toekomst.