Michel Becker op de plek waar zijn partij al jaren wacht op woonunits voor Amstelveense jongeren

Actief voor Amstelveen: ‘Toon bij huisvesting voor starters dezelfde voortvarendheid als bij huisvesting asielzoekers’

Amstelveen - De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) hoopt dat het College van B en W van Amstelveen toezegt dat het bij de huisvesting voor starters en spoedzoekers in Amstelveen dezelfde voortvarendheid gaat tonen als bij de huisvesting voor asielzoekers in Amstelveen. Dat schrijft AVA-frontman Michel Becker in een uitvoerige uiteenzetting, waarin hij stelt dat de partij het asielbeleid in Nederland en de opvang van asielzoekers in Amstelveen niet meer kan volgen. Reden voor de partij om een serie schriftelijke af te vuren op het College aan Burgemeester en wethouders.

Fractievoorzitter Becker begint met een bespiegeling over het formele landelijk beleid in relatie tot de manier waarop deze kwestie in de praktijk anders wordt omgegaan, ook in Amstelveen.

Spreidingswet

‘De landelijke VVD trok vanwege de ophanden zijnde ‘asieldeal’ de stekker uit het kabinet en diende in de Tweede Kamer een (aangenomen) motie in om de spreidingswet niet te behandelen. Dit in tegenstelling tot VVD’ers op topposities,’ stelt Becker. ‘De staatssecretaris Asiel en Migratie, de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de burgemeester van Amstelveen, de wethouder asielbeleid in Amstelveen en de hele lokale VVD-fractie – de grootste coalitiepartij in Amstelveen – ze willen allemaal een andere lijn kiezen en de Spreidingswet uitvoeren voordat deze in de Eerste Kamer is behandeld.’

Opvang asielzoekers Amstelveen

Becker vervolgt: ‘In februari 2023 stond het onderwerp Realisatie voorzieningen opvang asielzoekers op de agenda van de gemeenteraad van Amstelveen. Het raadsvoorstel riep op om voorbereidingen te treffen om in deze stad twee locaties te zoeken vanwege de gewenste kleinschaligheid.’

‘Dit vonden wij echter te voorbarig omdat de spreidingswet nog niet was aangenomen. Actief voor Amstelveen diende daarom samen met 50 PLUS een amendement in. Daarin stond dat wat ons betreft pas na de vaststelling van de Spreidingswet Amstelveen zou moeten voldoen aan de wettelijke opvangeisen. En daarbij moet het gaan om maximaal één locatie die overigens niet bedoeld of gepland is voor de bouw van woningen voor Amstelveense woningzoekenden.’

Becker: ‘Met het indienen van dit amendement gaven wij mede aan de urgentie van opvang op verschillende plaatsen in Nederland te onderkennen om inhumane situaties zoals in Ter Apel te voorkomen. Het amendement werd door de gemeenteraad niet aangenomen, het werd slechts ondersteund door 50 PLUS en BVNL.’

Kantoorpand Kronenburg Amstelveen

‘Actief voor Amstelveen respecteert zonder meer het genomen raadsbesluit,’ zo stelt Becker. ‘Dat neemt niet weg dat het besluit van het college om een grootschalige opvang in voormalig kantoorpand in Kronenburg te openen, veel vragen oproept. Niet alleen omdat het bijna een uitvoering is van ons eerdere amendement.’

'Gebrek aan tijdige communicatie'

Becker wijst op het in zijn ogen ‘gebrek aan tijdige communicatie met omwonenden en ondernemers.’ ‘Het college zal, als argument voor het kiezen van de locatie, ongetwijfeld verwijzen naar de rol van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) dat zaken doet met de eigenaar van het kantoorpand. Maar dat ontslaat het college niet van de plicht om tijdig te communiceren. Het moet ook bij B&W inmiddels toch wel duidelijk zijn dat voordat men dit soort ingrijpende besluiten neemt, er eerst bij inwoners van Amstelveen draagvlak moet worden gecreëerd. Dit bereik je niet, ook al is er een besluit door de gemeenteraad genomen, door eerst een locatie te vergunning en daarna pas met omwonenden, organisaties en ondernemers in overleg te gaan.’

Starterswoningen nog steeds niet gerealiseerd

‘Een waarschuwend signaal daarvoor had het college kunnen horen bij de gang van zaken over opvang van 60 jonge asielzoekers in een locatie Legmeer. Omwonenden startten zelfs een crowfunding actie om deze beslissing gerechtelijk aan te vechten. Daarnaast helpt het voor de vergroting van draagvlak ook niet dat de door Actief voor Amstelveen raadsbreed aangenomen motie afgedwongen voor de bouw van starterswoningen op Kalkbranderij, nog steeds niet is gerealiseerd en starters uit Amstelveen gemiddeld 18 jaar moeten wachten op een woning,’ aldus Becker.

Interpellatiedebat

Actief voor Amstelveen heeft een fors aantal vragen voor B&W en hij wil de antwoorden daarop spoedig horen. Becker overweegt over dit onderwerp een interpellatiedebat voor de vergadering van de gemeenteraad aan te vragen op 31 januari 2024.

Onder druk?

‘Actief voor Amstelveen wil in eerste instantie weten of het college door andere overheden onder druk is gezet om, vooruitlopend op de goedkeuring van de spreidingswet 1e kamer, nu al 290 vluchtelingen op te nemen. En of het college zich ervan bewust dat de beslissing voor maatschappelijk onbegrip en mogelijk tot scherpe reacties kan leiden en zo ja, is het college daarop voldoende voorbereid? Als de asiel toestroom landelijk blijft toenemen, is het college dan voornemens om in Amstelveen meer asielzoekers op te nemen dan nu al het geval is?’

Veiligheid

Over veiligheid schrijft Becker: ‘Hoe denkt het college in dit gebied de veiligheid te borgen voor omwonenden, Joodse instellingen en fietsers naar omliggende scholen en sportverenigingen? Daarnaast spelen in plaatsen met veel asielopvang zijn bij supermarkten grote problemen, waarbij burgerinitiatieven ontstaan om deze te voorkomen. De vraag is of het college er zich van bewust dat deze problemen zich ook kunnen voordoen op het nabijgelegen Kostverlorenhof en andere winkels in de omgeving zoals in Randwijck en Uilenstede en hoe het college denkt deze problemen aan te kunnen.’

Draagvlak creëren

Een ander probleem kan zich volgens de partij voordoen bij de opvang en zorg door maatschappelijke organisaties en de al overbezette medische diensten. Kunnen zij dat aan? ‘En tenslotte: kan het college - om draagvlak te creëren - toezeggen dat huisvesting voor starters en spoedzoekers in Amstelveen kunnen rekenen op dezelfde voortvarendheid als nu bij de huisvesting van asielzoekers wordt getoond?’


Meer nieuws

Algemeen gisteren 14:00

Samir ging viral op TikTok, Hypnose is zijn nieuwe single

Amstelveen - Samir (19) is geboren en getogen in Amstelveen en zit in 6VWO op het Keizer Karel College. In de zomer van 2022 ging hij op TikTok viral met zijn nummer Safari. Momenteel werkt hij hard aan zijn muziekcarrière en is zijn nieuwe single Hypnose half februari uitgekomen.

Winkels gisteren 09:00

WOW-effect: nieuwe winkel MADDOX in Stadshart

Amstelveen - Met de opening van een compleet nieuw filiaal in het Rembrandthof in winkelcentrum Stadshart Amstelveen heeft modewinkel MADDOX afgelopen maand een nieuwe bladzijde in het (familie-)boek opengeslagen. Eén van de laatste échte Amstelveense familiebedrijven in het Stadshart heeft een grote stap naar de toekomst gezet door de heren- en damesmodezaak samen te voegen. Het resultaat is een indrukwekkende en ruime, maar nog altijd prettige modezaak, met een uitgebalanceerde collectie trending modemerken.

Sport 1 mrt. 2024 15:17

College B&W Amstelveen gaat rennen

Amstelveen - Tussen de meer dan vijfduizend deelnemers aan de KPMG Lentemarathon Amstelveen, op 17 maart aanstaande, lopen ook vier leden van het College van B en W mee. Wethouders Floor Gordon, Adam Elzakalai, Frank Berkhout en burgemeester Tjapko Poppens lopen gezamenlijk de estafette-marathon.

Algemeen 1 mrt. 2024 10:45

De bouwers van de A9: Irien Remery

Amstelveen/Ouderkerk - De verbreding van de A9 bij Amstelveen en Ouderkerk (tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht) kan niet zonder alle uitvoerders en andere bouwers die buiten aan het werk zijn. Een aantal van hen stellen we voor in de regelmatig terugkerende rubriek 'De bouwers van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht'. In deze aflevering stellen we Irien Remery voor. Irien deed aanvankelijk een opleiding voor lerares tekenen en handvaardigheid, maar belandde in de bouw en daar werkt ze inmiddels al 30 jaar (!) tot volle tevredenheid.