Een gangbaar beeld in de omgeving van Middenwaard: lachgasgebruikers zorgen voor troep en overlast

Algeheel lachgasverbod in Amstelveen blijft uit; wel verbod op carbidschieten

Amstelveen - De Amstelveense gemeenteraad heeft besloten carbidschieten te verbieden binnen de gemeentegrenzen, maar de raad wilde niet aan een algeheel lachgasverbod.  

De gemeenteraad discussieerde gisterenavond digitaal over wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Verbod op carbidschieten

De raad steunde uiteindelijk met een meerderheid een voorstel van het CDA voor het opnemen van een verbod op carbidschieten en het in bezit hebben van carbid, ook al was het voor sommige partijen wel de vraag of een dergelijk verbod enige realiteitszin heeft.

Bert de Pijper van de ChristenUnie vroeg zich bijvoorbeeld af of de jeugd in Amstelveen uberhaupt weet wat carbidschieten is en twijfelde of zij ooit wel eens een melkbus hebben gezien. De PvdA vroeg zich ook af welk probleem wordt opgelost met een carbidschietverbod in Amstelveen.

Burgemeester Poppens (portefeuillehouder) gaf toe dat carbidschieten geen groot ding is in Amstelveen, maar een verbod moet vooral voorkomen dat carbidschieten wordt gebruikt als alternatief voor het afsteken van vuurwerk.

Geen algeheel verbod op lachgas

Een voorstel van de lokale partij Actief voor Amstelveen voor een totaalverbod op het recreatief gebruik van lachgas in Amstelveen haalde geen meerderheid en werd verworpen. De meeste partijen vonden dat buiten proporties en bovendien niet te handhaven. De andere lokale partij, Burgerbelangen Amstelveen, sprak van een soort symboolpolitiek, hetgeen leidde tot zichtbare en hoorbare ergernis bij fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen (AVA), maar veel partijen spraken zich resoluut uit tegen het plan van AVA.

Zo was GroenLinks zeer fel tegenstander van een lachgasverbod, evenals D66. Die laatste partij vond een dergelijk verbod 'een heel eng precedent scheppen'. 'Straks gaan we als raad nog zoetstoffen van snoep verbieden', sprak Harmen van der Steenhoven.

Burgemeester zag lachgasverbod ook niet zitten

Ook burgemeester Poppens ontraadde de gemeenteraad om  het voorstel voor een algeheel lachgasverbod te steunen, omdat lachgas op dit moment nog niet verboden is en pas mogelijk medio 2021 onder de Opiumwet gaat vallen. Hij vindt dat de discussie daarover in de Tweede Kamer plaats moet vinden en niet in de gemeenteraad. De burgemeester vond een algeheel lachgasverbod disproportioneel. 

In de nieuwe APV wordt wel de mogelijkheid opgenomen om bepaalde gebieden aan te wijzen waar het verboden kan worden om lachgas te gebruiken.

Criminele ondermijnende activiteiten

In de APV wordt ook een artikel toegevoegd om meer zicht te krijgen op mogelijk (georganiseerde) criminele ondermijnende activiteiten en het tegengaan hiervan binnen de gemeente. Een voorstel van de SP om meer richting te geven aan wanneer deze bevoegdheden kunnen worden ingezet, werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 11:27

‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis'

Amstelveen - DE EO zendt op woensdag 27 januari 2021 de unieke documentaire ‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis’ uit. Jules Schelvis was woonachtig in Amstelveen, waar hij in 2016 op 95-jarige leeftijd overleed. 

Algemeen gisteren 16:35

Toeslagenaffaire treft ook tientallen Amstelveense gezinnen

Amstelveen - Ook in Amstelveen zijn tientallen gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. De landelijke affaire, waarbij tienduizenden onschuldige ouders tot in lengte van jaren werden aangezien voor fraudeurs en onder een nietsontziend regime onterecht (grote) sommen geld moesten terugbetalen, zorgde vandaag voor het opstappen van het kabinet.

Politiek gisteren 13:03

Gordon regionaal lijstduwer voor D66 bij Tweede Kamer-verkiezing

Amstelveen - D66 heeft Amstelveens wethouder Floor Gordon gevraagd om regionaal lijstduwer te zijn voor D66 bij de verkiezing voor de Tweede Kamer. Daarmee vult zij de lijst aan op plek 74. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer wordt gehouden tussen 15 en 17 maart 2021.