Wijkcentrum Alleman

Allemansbelang: ‘Participatie wijkbewoners een gotspe’

Amstelveen – De Stichting Allemansbelang noemt het participatietraject waarin wijkbewoners zijn betrokken bij het nieuwbouwplan Allemanskwartier een gotspe. Dat meldt de woordvoerder van de stichting in een persbericht, nadat de gemeenteraad afgelopen woensdag met een minieme meerderheid akkoord ging met de startnotitie.

De Stichting Allemansbelang, een stichting waarin bewoners van de wijk zich hebben verenigd omdat zij zich onvoldoende gehoord voelen en strijden voor een beter nieuwbouwplan dat meer draagvlak heeft in de wijk, stelt in een persbericht dat de oppositie in de gemeenteraad afgelopen woensdagavond een duidelijk signaal heeft laten horen, nadat dat de fel bestreden startnotitie met de kleinst mogelijke meerderheid werd vastgesteld.

Allemanskwartier

Het plan Allemanskwartier omvat de ontwikkeling van een multifunctioneel pand op de plaats van de gesloopte Bankrashal. In dat pand moet ruimte komen voor wijkcentrum Alleman en voor een medisch centrum Bankras met apotheek. Daarnaast gaat de startnotitie over de bouw van drie nieuwe wooncomplexen met ongeveer 116 koopwoningen en ongeveer 30 sociale huurwoningen. De stichting vindt die plannen te massaal en voelt zich niet gehoord, zo stelde de stichting al eerder.

Machtsblok

‘Participatie gaat veel verder dan alleen een informatiebijeenkomst,’ meldt de stichting in het persbericht. ‘17 raadsleden stemden tegen en de 19 coalitieleden voor.’ ‘Ook een motie van bbA, CDA en ChristenUnie met het verzoek om de startnotitie aan te houden en gelegenheid te geven om met de wijkbewoners op een open en gedegen wijze invulling te geven aan participatie waarin alle zienswijzen aan de orde kunnen komen, kon door het onvermurwbare machtsblok van VVD, D66 en PVDA niet op voldoende steun rekenen,’ aldus de stichting.

Zeer teleurgesteld

Stichting Allemansbelang (i.o.) stelt zeer teleurgesteld te zijn, vooral omdat ‘na behandeling in de commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur, waarbij een ogenschijnlijk open houding van de coalitie leek te ontstaan om nog tot een verdere aanpassing van het plan te komen, de wijkbewoners toch weer voor een voldongen finishnotitie komen te staan.’

Vrij spel

De stichting vervolgt: ‘Aangezien er in de eerste versie van de startnotitie al uitgangspunten worden geformuleerd die niet onderhandelbaar werden verklaard (waaronder de compleet geheim gehouden financiën), heeft de coalitie vrij spel en is er van volwaardige participatie absoluut geen sprake. Met deze stemmingsuitslag kan het college het duidelijk democratische signaal dat door de oppositie is afgegeven niet negeren,’ aldus de stichting.

Stichting Allemansbelang verwacht dan ook dat de mogelijk alternatieve scenario’s en de wensen van de wijk nogmaals besproken en overwogen worden, voordat de gemeente het lange juridische traject van bestemmingsplanprocedures ingaat. Daarbij kan dit bouwproject niet in isolatie worden gezien van alle andere projecten in de wijk, zoals de gemeenteraad dit wel deed.

Gotspe

In een eerste reactie op de krappe uitslag van de stemming sprak een vastberaden woordvoerder Horsman van Stichting Allemansbelang i.o. over 'een gotspe als het gaat om de participatie door wijkbewoners': ‘Participatie had bij de sloop van de Bankrashal al moeten beginnen en kan niet worden afgedaan met een aantal informatiesessies waarbij de uitkomst van een plan al vast staat. Dit is een tegenslag, maar het is pas het begin van een lange weg. Net als bij andere woningbouwprojecten in Amstelveen laat de coalitie wederom zien dat ze geen flauw benul heeft wat de waarde is van de inbreng van kennis en kunde van de wijkbewoners en het draagvlak dat daarmee bereikt wordt.’

Bredere gebiedsvisie

Stichting Allemansbelang zet zich in voor een aanpassing van de uitgangspunten van de startnotitie, een vermindering van bouw- en woning volume, het ontwikkelen van maatschappelijk relevante woningbouw, alles in het kader van een bredere gebiedsvisie voor de wijk Bankras/Kostverloren.

De bespreking van het onderwerp in de gemeenteraad is in onderstaande videoverslag terug te zien:


Meer nieuws

Evenementen & Activiteiten vandaag 10:17

Cultuurcentrum Griffioen opent nieuw theaterseizoen

Amstelveen - Cultuurcentrum VU Griffioen is gestart met de kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen. In voorgaande jaren gebeurde dit altijd in april of mei. “Dit seizoen pakken we een hoop zaken net iets anders aan dan normaal”, aldus de Griffioen.

Verkeer & Vervoer gisteren 10:10

Waarom geen nieuwe spoorlijn parallel aan de A9?

Amstelveen – Met een nieuwe spoorlijn die parallel loopt aan Rijksweg A9 tussen Haarlem, Schiphol, Amstelveen, Ouderkerk, Abcoude en Amsterdam Zuidoost zou de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk verbeteren.