Amstelveen betreurt gang van zaken rond SVA en SVI

Amstelveen betreurt gang van zaken rond SVA en SVI Foto: AmstelveenZ

Amstelveen – Het college van burgemeester en wethouders betreurt de manier waarop Stichting VluchtelingenWerk Amstelland (SVA) en Stichting VluchtelingenWerk Inburgering (SVI) in de financiële problemen zijn gekomen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Marina Casadei.

SVI is in 2016 opgericht vanuit SVA en verzorgt onder meer de inburgering van Amstelveense statushouders. SVI huurt ruimte van SVA en een aantal personeelsleden werkte voor beide organisaties. B en w meldde op 17 januari 2019 in een brief aan de gemeenteraad al dat de SVI nog 117.000 euro heeft openstaan in verband met een kredietverstrekking van SVA.

Belangenverstrengeling

Uit de schriftelijke vragen aan b en w bleek eerder dat er volgens Casadei van SP Amstelveen veel mis is bij SVA en SVI. Zo wilde het raadslid onder meer weten of b en w er van op de hoogte was dat bij SVA en SVI dezelfde personen de functies van penningmeester en secretaris vervulden en vroeg zij zich af of b en w het er mee eens was dat dit een ongewenste belangenverstrengeling tussen een gesubsidieerde organisatie (SVA) en een commerciële organisatie (SVI) opleverde.

B en w laat in een van zijn antwoorden weten dat het college de eerder genoemde verstrengeling inderdaad ongewenst vindt, maar dat de gezamenlijke penningmeester per 1 januari 2019 wel is afgetreden. SP zette ook vraagtekens bij het feit dat de inmiddels afgetreden penningmeester tijdens zijn functie als bestuurslid eerder een opdracht aan zijn eigen privé belastingadviesbureau had gegeven ter hoogte van 11.000 euro. B en w is het eens met de kritiek van SP en zal er op toezien dat SVA het betaalde bedrag terugvraagt aan het adviesbureau.

Goedkeuring

Casadei wilde ook nog eens weten hoe het mogelijk is dat b en w haar goedkeuring heeft gegeven aan de kredietverstrekking met een limiet van 175.000 euro door SVA aan SVI. In een antwoord op deze vraag laat b en w weten dat er helemaal geen goedkeuring was gegeven, maar dat SVA wel toestemming had moeten vragen voor deze kredietverstrekking. Dit heeft SVA niet gedaan. B en w betreurt het achteraf dat de gemeente na het zien van de kredietverstrekking op de jaarrekening van 2016 geen nader onderzoek heeft gedaan naar de financiële situatie van SVA en SVI. Zeker nu blijkt dat SVA door het verstrekken van de lening in de financiële problemen is gekomen.

Casadei pleitte er ook voor dat b en w gaat onderzoeken of het mogelijk is dat SVA zich aansluit bij Vluchtelingenwerk Nederland omdat dit beter zou zijn voor de dienstverlening aan de statushouders in verband met een verbeterd toezicht op de werkzaamheden van SVA. Het college laat weten dat deze mogelijkheid zal worden onderzocht.  

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.