Amstelveen gaat overlast rond bouwcontainers aanpakken

Amstelveen gaat overlast rond bouwcontainers aanpakken Foto: Gemeente Amstelveen

Amstelveen – Gemeente Amstelveen gaat intensiever controleren of klussers en aannemers zich aan de regels houden bij plaatsing en gebruik van bouw- en puincontainers. ‘De gemeente ontvangt geregeld meldingen van Amstelveners over bouwcontainers die bijvoorbeeld het trottoir versperren of zorgen voor zwerfafval’, meldt de gemeente.

Amstelveners die overlast van bouwcontainers ondervinden, kunnen een mail sturen met de locatie, een foto en de aard van de overlast naar h.raat@amstelveen.nl. Mocht het mogelijk zijn dan wordt de melding al meegenomen in een eerste schouw op dinsdag 27 augustus 2019; vanaf nu gaat de gemeente regelmatig een schouw houden

'Bouwwerkzaamheden horen erbij in stedelijke gebieden, maar dit moet niet voor onnodige overlast en verrommeling van het straatbeeld zorgen'meldt d egemeente. 'Wie een bouw- of sloopafvalcontainer in de openbare ruimte wil plaatsen, moet zich aan een aantal spelregels houden. Duren de werkzaamheden korter dan 6 maanden dan is het verplicht hiervan melding te maken bij de gemeente. Duurt het langer dan een half jaar, dan is een vergunning nodig. In beide gevallen toetst de gemeente de aanvragen aan de verkeersveiligheid. In de spelregels staat onder meer dat een puincontainer na werkuren afgedekt moet zijn en dat er maximaal twee parkeerplaatsen in beslag genomen mogen worden.'

Leefbaarheid

'Bouwwerkzaamheden zijn onvermijdelijk, maar aannemers moeten daarbij wel rekening houden met de omgeving en de overlast zoveel mogelijk beperken', zegt wethouder Herbert Raat (Handhaving). 'Daarom hebben we ook spelregels opgesteld. Ik ontvang echter regelmatig meldingen en foto’s van Amstelveners die overlast ervaren van bouwcontainers of de rommel die deze veroorzaken. Hier gaan wij strenger tegen optreden. We beginnen met op regelmatige basis buurtschouwen te houden met medewerkers van handhaving en wijkbeheer. Mochten Amstelveners erge overlast ondervinden, dan mogen zij mij een mail sturen.'

Ergernis

'Bouwcontainers kunnen voor veel ergernis zorgen bij inwoners', vult Floor Gordon (Wijkbeheer en Afvalbeleid, D66) aan. 'Bijvoorbeeld als ze zorgen voor verrommeling van het straatbeeld als bouwmaterialen los in de voortuin opgeslagen liggen of puinbakken onvoldoende afgedekt zijn, waardoor het afval op straat kan waaien. Dit soort zwerfafval is eenvoudig te traceren naar de veroorzaker. Containers zorgen ook voor ergernis als ze op plaatsen staan waardoor voetgangers en minder valide weggebruikers de stoep niet meer kunnen gebruiken. (Ver)bouwen hoort erbij, zeker gezien de huidige oververhitte woningmarkt, maar het moet wel leefbaar blijven voor de inwoners.'

Extra controles

In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er 160 meldingen gedaan en vergunningen aangevraagd voor het plaatsen van een bouwcontainer. Een aantal maanden geleden is de gemeente als proef actief gaan controleren op de plaatsing van containers in een bepaalde buurt. Hieruit bleek dat niet van alle containers in de openbare ruimte melding is gemaakt. Naast de schouwen gaat de gemeente daarom vanaf september buurtgerichte handhavingsacties uitvoeren om containers op te sporen die niet zijn aangemeld bij de gemeente of voor overlast zorgen.


Reacties