Amstelveen gaat voor stadsvernieuwing: verouderde wijken aan de beurt

Amstelveen gaat voor stadsvernieuwing: verouderde wijken aan de beurt Foto: Het oude raadhuis van Amstelveen werd jaren geleden ook vernieuwd. Nu staan diverse Amstelveense wijken op de nominatie.

Amstelveen - De Amstelveense coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA gaan de komende periode inzetten op stadsvernieuwing. Amstelveen heeft een groot aantal wijken uit de periode 1950-1970, die op diverse punten behoorlijk verouderd zijn en vernieuwd moeten worden: een miljoenenproject.


- Lees verder onder deze advertentie -

‘Destijds zijn die wijken volgens de nieuwste inzichten gebouwd, maar inmiddels zijn ze op punten behoorlijk verouderd. Niet alleen zijn veel huizen slecht geïsoleerd en dus niet duurzaam, maar er is ook veel versleten na meer dan 50 jaar', melden de partijen  in een gezamenlijk persbericht waarin zij stellen niet van bovenaf te willen bepalen wat er moet gebeuren. VVD, D66 en PvdA willen in gesprek met de mensen waar het om gaat, om zo draagvlak te creëren.

Sloop en nieuwbouw

'Ook de openbare ruimte en de voorzieningen in de wijken raken aan het einde van hun levensduur. Het is natuurlijk niet zo dat alles in een keer uit elkaar valt, maar er moet wel wat gaan gebeuren.' De partijen noemen Stadsvernieuwing  een breed begrip, met soms grote gevolgen: ‘Het kan inhouden dat een wijk, met de huizen daarin, wordt opgeknapt, maar soms is sloop en nieuwbouw de enige oplossing voor grotere problemen. Dat doe je niet zomaar. Het woongenot van bewoners wordt er direct door geraakt. Draagvlak is dus cruciaal.'

Eerste stap

De eerste stap die de partijen gaan zetten is om met elkaar een gezamenlijk beeld te vormen wat stadsvernieuwing precies inhoudt en hoe we dat in Amstelveen willen invullen. 'De komende tijd gaan daarvoor de plannen gemaakt worden. Dan wordt ook duidelijk welke wijken als eerste aangepakt gaan worden.'

Verschillende politieke invalshoeken

De drie partijen melden dat zij allen verschillende invalshoeken hebben als het op stadsvernieuwing aankomt, maar die verschillende belangen zijn volgens de partijen zelf niet per se tegenstrijdig: 'Er moet een goede balans gevonden worden.  D66 zet met name in op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en realisatie van meer middeldure huur- en koopwoningen, de VVD vindt gevarieerde wijken en realisatie van middeldure koopwoningen belangrijk en de PvdA richt zich op behoud van tenminste het zelfde aantal sociale huurwoningen zodat alle huidige bewoners zeker kunnen zijn van een betaalbare woning in hun vertrouwde wijk.’

3 miljoen per jaar

Eerder werd al beklonken dat 3 miljoen euro per jaar wordt gereserveerd voor het opknappen van verouderde wijken en vorige week (6 november2019 ) heeft de Amstelveense gemeenteraad ingestemd met het voorstel van onder meer VVD, D66 en PvdA  om te beginnen met plannen voor stadsvernieuwing.

Quotes

‘Amstelveners moeten zeker kunnen zijn van prettig en betaalbaar wonen. Dat gaat niet vanzelf, sommige wijken moeten echt opgeknapt worden.’
Arnout van den Bosch (PvdA)

‘De komende tijd gaan we opzoek naar één of twee gebieden waar stadsvernieuwing het meest noodzakelijk is. Bij succes in deze wijken of buurten kunnen we het ook in andere gebieden gaan uitvoeren’.
Harmen van der Steenhoven (D66) 

'We doen dit beheerst en in goed overleg met inwoners en lokale ondernemers’. 
Arjan Gerritsen (VVD)


Reacties