'Amstelveen heeft behoefte aan succesprojecten voor ouderen'

'Amstelveen heeft behoefte aan succesprojecten voor ouderen' Foto: Jacqueline Höcker, burgerlid van bbA

AMSTELVEEN - 'Amstelveen heeft behoefte aan succesprojecten voor ouderen,' zegt Jacqueline Höcker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA). Samen met de PvdA wil de partij een proefproject opzetten om te zien hoe in Amstelveen de beoefening van kunst door ouderen van invloed is op hun maatschappelijke participatie, hun sociale omstandigheden en hun mentale gezondheid.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Esther Veenboer is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat deelname aan kunst- en cultuur helpt bij het ontwikkelen van het zelfvertrouwen en talent en het bovendien de mentale gezondheid bevordert.

Visie
Ook wordt volgens Veenboer het sociale netwerk vergroot en draagt het bij aan een grotere onafhankelijkheid. 'Het is tijd dat we daar in Amstelveen een visie op ontwikkelen,' zegt ze.

Andere steden
In verschillende gemeenten, zoals Groningen, Schiedam, Amersfoort en tien gemeenten in Gelderland, hebben zogenaamde proeftuinen rond dit item goede resultaten opgeleverd.

Vergrijzing
Höcker: 'Amstelveen kent al een aantal sterk vergrijsde wijken en er wordt verwacht dat het aandeel van ouderen in de bevolking hier vanaf 2020 hoger is dan 20%. Dat betekent toenemende fysieke problemen, maar ook meer eenzaamheid en hulpbehoevende thuiswonenden.”

Kunstbeoefening
bbA & PvdA vragen daarom aan het college om als onderdeel van het ontwikkelen van een algemene visie eerst voor een jaar te beginnen met kunstbeoefening door ouderen. De partijen willen daarmee aantonen dat kunst- en cultuurbeoefening door ouderen preventief werkt en dat daarmee de kosten voor duurdere vormen van zorg voorkomen kunnen worden, terwijl tegelijkertijd mensen er gelukkiger van worden.

Culturele instellingen
Daarnaast hebben de partijen vastgesteld dat de Amstelveense culturele instellingen graag aan een dergelijk project willen meewerken, omdat men graag de verbinding wil hebben met het sociale domein.

Beleid
Als de proef slaagt, stellen de initiatiefnemers voor om hier structureel beleid van te maken en het project uit te breiden naar andere kwetsbare groepen.


Reacties