Amstelveen heeft ruimhartig minimabeleid: maar minima weten dat vaak niet

Amstelveen - Gemeente Amstelveen beschikt over een ruimhartig aanbod aan minimaregelingen. Maar Amstelveners met een laag inkomen die moeite hebben om bepaalde kosten te betalen weten daar vaak niet van.

Dat concludeert de Rekenkamercommissie Amstelveen, dat het minimabeleid van de gemeente Amstelveen grondig onder de loep heeft genomen.

Hulp bij een laag inkomen in Amstelveen

De gemeente heeft voor Amstelveners die moeilijk of niet rond kunnen komen door een (te) laag inkomen verschillende regelingen beschikbaar. Daarbij kan gedacht worden aan financiele ondersteuning voor kosten die gemaakt moeten worden voor kinderen, bij ziekte of bijvoorbeeld voor een verhuizing.

Regelingen via Amstelveenloket

Op de website van de gemeente  is een overzicht van alle regelingen te vinden. Inwoners die er  zelf niet uitkomen en hulp nodig hebben bij het aanvragen van een regeling of regelingen kunnen zich wenden tot het Amstelveenloket en krijgen zo inzicht waar zij recht op hebben. Het Amstelveenloket is ook telefonscih te bereiken via (020) 540 49 11 of via het e-mailadres amstelveenloket@amstelveen.nl.

Het Amstelveenloket is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Amstelveners kunnen hier ook terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp.

Over het onderzoeksrapport

De Rekenkamer heeft in het onderzoeksrapport geconcludeerd dat de gemeente de doelstellingen van het minimabeleid momenteel niet concreet genoeg heeft geformuleerd, waardoor het lastig is conclusies aan het huidige beleid te verbinden. Dus hoewel het minimabeleid Amstelveen ruimhartig is, moeten de doelstellingen concreter worden

De Rekenkamercommissie adviseert dan ook de bestaande beleidsdoelen toetsbaar te maken en het beleid duidelijker te communiceren naar zowel de inwoner als de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt zo voldoende informatie om de kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen uitvoeren. Door nog meer in te zetten op communicatie worden zo veel als mogelijk inwoners bereikt.

De conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek worden aangeboden aan de raad tijdens Het Raadsgesprek op dinsdag 12 oktober vanaf 19.30 uur in het raadhuis van Amstelveen. De Rekenkamercommissie zal het onderzoek presenteren waarna de raad vragen kan stellen. Daarna wordt het rapport geagendeerd voor besluitvorming in de raadsvergadering. Belangstellenden zijn van harte welkom om de presentatie bij te wonen en kunnen zich daarvoor aanmelden via raadsgriffie@amstelveen.nl  


Meer nieuws

Algemeen vandaag 12:56

Slot op twee illegale bordeelwoningen in Amstelveen

Amstelveen – In de wijken Keizer Karelpark en Westwijk zijn op last van burgemeester Tjapko Poppens twee woningen gesloten omdat ze werden gebruikt voor illegale prostitutie. De gemeente en de politie kwamen de adressen op het spoor na meldingen van inwoners

Politiek vandaag 10:54

Nieuwbouw of renovatie zwembad De Meerkamp? Duidelijkheid in 2025

Amstelveen – Er komt in het voorjaar van 2025 duidelijkheid of het verouderde en energieslurpende zwembad De Meerkamp gerenoveerd wordt, of dat er een nieuw zwembad wordt gebouwd. Het College van B en W was van plan rond 2028 met een uitwerking van plannen voor De Meerkamp te komen, maar op initiatief van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en D66 wordt de beslissing over de toekomst van het zwembad naar voren gehaald.

Amstelveen van voorheen gisteren 21:00

Amstelveen van voorheen (412)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 412 een oude prentbriefkaart uit 1935 van het Oude Dorp met (links) de eerste Albert Heijn van Amstelveen. Het filiaal opende in 1924 de deuren, Albert Heijn zit dus inmiddels 100 jaar in Amstelveen.

Verkeer & Vervoer gisteren 08:00

Vandaag is de dag dat Tram 25 officieel naar Uithoorn rijdt

Amstelveen / Uithoorn - Tram 25 doet vanaf vandaag, zondag 21 juli, officieel ook Uithoorn aan. Het project Uithoornlijn is daarmee afgerond en de tramverbinding Amsterdam Zuid - Amstelveen - Uithoorn is een feit.