'Amstelveen heeft tariefsverlaging vergunningparkeren in voorbereiding'

'Amstelveen heeft tariefsverlaging vergunningparkeren in voorbereiding' Foto: Bij parkeren in de vergunningsgebieden rondom het stadshart, geldt er een tarief van €16 per 4 uur.

Amstelveen – Wethouder Floor Gordon (parkeerbeleid, D66)  meldt dat het College van B en W een voorstel in voorbereiding heeft ‘voor de verlaging van een aantal soorten (parkeer-)vergunningen’.


- Lees verder onder deze advertentie -

Dat meldt de wethouder in een reactie op een artikel in De Telegraaf hedenmorgen, waaruit blijkt dat Amstelveen tot de tien grootste stijgers van parkeeropbrengsten behoort (met een plus van circa 1 miljoen euro). 

Meer inkomsten door uitbreiding

Gordon bevestigt in haar reactie de groei van parkeeropbrengsten, maar die is volgens haar logisch te verklaren. Ze stelt dat gemeente Amstelveen in 2019 het aantal gebieden met betaald parkeren fors heeft uitgebreid, zoals AmstelveenZ ook vanmorgen aangaf. Gordon: 'Daardoor zijn de verwachte inkomsten (baten) uit parkeren dit jaar bijna 1 miljoen euro hoger begroot. Deze inkomsten bestaan uit parkeervergunningen voor inwoners en bedrijven, parkeerbelasting (boetes) en parkeergelden (bezoekers).’

Tweede bewonersvergunning mogelijk goedkoper

De wethouder stelt onder andere dat er in 2019 sprake was van ‘een beperkt overschot op de parkeervergunningen’ door toegenomen efficiency. ‘Omdat dit overschot naar verwachting structureel is, hebben wij een collegevoorstel in voorbereiding voor de verlaging van een aantal soorten vergunningen', aldus Gordon. Daarbij valt volgens de gemeente te denken aan bijvoorbeeld een verlaging van de tweede bewonersvergunning.

Ook meer uitgaven

Gordon vervolgt dat ook de begrote uitgaven aan parkeren (lasten) zijn toegenomen door extra kosten van personeel, software, bezoekerspassen, parkeerautomaten, bebording en handhaving. 'De parkeerbelasting (parkeerbonnen) dienen wettelijk gezien kostendekkend te zijn, dus ook daar verdient de gemeente geen geld op, ‘ zegt ze

'Het tarief van een eerste bewonersvergunning is met een bedrag van €40,= per jaar een van de laagste tarieven van Nederland'
Floor Gordon, wethouder Parkeren (D66)

‘De gemeente Amstelveen heeft het beleidsuitgangspunt dat de parkeervergunningen voor inwoners en ondernemers kostendekkend zijn. De gemeente verdient dus ook hier geen geld op', stelt Gordon. 'Amstelveen heeft de afgelopen jaren de tarieven van verschillende soorten vergunningen al fors kunnen verlagen. Het tarief van een eerste bewonersvergunning is met een bedrag van €40,= per jaar een van de laagste tarieven van Nederland’, zegt Gordon.

Parkeerautomaten + GSM

Gordon meldt ook dat de parkeergelden die bezoekers bij parkeerautomaten of via GSM parkeren betalen, de gemeente een toename in inkomsten oplevert, maar hoeveel dat is wordt niet vermeld. Wel stelt de wethouder dat het overschot hierop 'zoveel mogelijk wordt gebruikt voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en infrastructurele verbeteringen aangaande parkeren.’

laadpalen_amstelveen_floor_gordon2.jpg


Reacties