Amstelveen is klaar met Eigen Haard: 'Zo gaan we niet met huurders om'

Amstelveen is klaar met Eigen Haard: 'Zo gaan we niet met huurders om' Foto: Een galerijflat van Eigen Haard aan de Van Heuven Goedhartlaan waar de galerijvloeren niet in orde bleken.

Amstelveen - Gemeente Amstelveen is in serieus conflict geraakt met woningcorporatie Eigen Haard, omdat in diverse Amstelveense woongebouwen van de woningcorporatie sprake is van ernstige onderhoudsachterstanden. De gemeente weigert prestatieafspraken te ondertekenen en verwijt Eigen Haard gebrek aan urgentie - en goede communicatie aan bewoners.

'Bewoners zijn in onzekerheid over de vereiste spoedeisende acties en voelen zich niet serieus genomen'meldt de gemeente, die vindt dat urgente woonproblemen niet tijdig worden opgepakt door Eigen Haard. 'Eigen Haard is niet bereid om met de gemeente afspraken vast te leggen om de problemen met de hoogste urgentie op te lossen. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente de zogenoemde prestatieafspraken - waarin gemeenten afspraken maken met verhuurdersorganisaties over hun prestaties - niet ondertekent.'

Probleemflats

De problemen spitsen zich vooral toe op de flat Aquarius aan de Watercirkel 372-666 en een aantal gebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan. 'In de flat Aquarius is sprake van een zeer urgente situatie”, zegt wethouder Rob Ellermeijer (Wonen). “Bewoners ondervinden hinder van de oude blokverwarming die niet goed functioneert. Geklaagd wordt onder meer over stookkosten van duizenden euro’s, problemen met koud en warm water, lekkages die niet tijdig hersteld worden en gebrekkige communicatie. Ook kampt de flat al jaren met achterstallig onderhoud. Het vertrouwen van de bewoners in Eigen Haard is door de gang van zaken ernstig geschaad.'

De gemeente heeft aangedrongen op een betere communicatie met bewoners en een versnelde renovatie van het pand waar met de bewoners goede afspraken over gemaakt worden. De door Eigen Haard voorgestelde afspraken geven onvoldoende blijk van de urgentie waar de bewoners in dit complex om vragen.

Klachten

Ook in de woongebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan zijn de onderhoudsproblemen met onvoldoende prioriteit opgepakt. In de afgelopen periode is daar een SAVE-project uitgevoerd om woningen beter te isoleren. Bij de afronding van de werkzaamheden bleken bewoners nog veel klachten te hebben.  “Vanuit de Bewonerscommissie heb ik een waslijst aan klachten ontvangen. Zo functioneert  het ventilatiesysteem niet, vertonen ramen en deuren kieren en verloopt de communicatie met Eigen Haard zeer moeizaam. Bewoners hebben ernstige twijfel of de toegezegde besparing in de stookkosten gerealiseerd zal worden.

Omgang

Met het niet ondertekenen van de prestatieafspraken geeft de gemeente een signaal af: 'Zo gaan we niet met huurders in Amstelveen om', aldus wethouder Ellermeijer. De gemeente zal in het tripartiete overleg met de Bewonersraad en Eigen Haard aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken en in het bijzonder naar de relatie tussen Eigen Haard en de bewoners.

Update: Eigen Haard heeft gereageerd op de conflictsituatie. Lees hier de reactie van Eigen Haard.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.