Pixabay.com

Amstelveen komt met opkoopbescherming woningen

Amstelveen - Wie een huis koopt in Amstelveen met een WOZ-waarde tot 411.000 euro, wordt straks verplicht er zelf te gaan wonen. Verhuren wordt pas mogelijk na vier jaar. Dit stelt het College van B en W voor aan de gemeenteraad, om te voorkomen dat beleggers zich koopwoningen toe-eigenen en er dure huurwoningen van maken. De regeling wordt waarschijnlijk in juni 2022 van kracht.

'Op dit moment wordt gemiddeld 1 op de 3 woningen in het goedkope en middeldure segment opgekocht en getransformeerd tot dure huurwoningen', zegt wethouder Rob Ellermeijer, die dat onwenselijk noemt.

Op zoek naar een koopwoning

Het invoeren van de opkoopbescherming moet hier een eind aan maken. 'Zo komen er meer goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar voor personen die op zoek zijn naar een koopwoning. Onze gemeente is een stad voor alle Amstelveners en daarom is het belangrijk oog te houden voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor starters en personen met een middeninkomen', zegt Ellermeijer.

Zelfbewoningsplicht nieuwbouw

Bij nieuwbouwhuizen die nog gebouwd worden, bestaat de verplichting om er als koper zelf te gaan wonen al. Het Amstelveense college wil dit nu ook voor een deel van de bestaande bouw verplichten. Dat betekent dat het verboden wordt om een woning in een bepaalde prijsklasse binnen vier jaar na aankoop te verhuren.

Alle koopwoningen tot 411.000 (WOZ)

Als de gemeenteraad akkoord gaat geldt het verbod voor alle koopwoningen met een WOZ-waarde tot 411.000 euro; zo’n 52 procent van het totaalaantal koopwoningen. In Amsterdam ligt deze grens op 512.000 euro en in de gemeente Haarlem 389.000 euro. Een halfjaar na de invoering wordt in Amstelveen geëvalueerd of het bedrag van 411.000 euro eventueel aangepast moet worden vanwege een mogelijk waterbedeffect vanuit de regio.

Verhuren aan familie

Verhuren mag overigens wel aan eerste- of tweedegraadsfamilieleden. Ook mag de woning tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld in verband met een verblijf in het buitenland. Dat is ook het geval als de woonruimte verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel. Hiervoor is wel een vergunning nodig. Die kan bij de gemeente worden aangevraagd.

Inspraak

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot 26 januari 2022 gebruikmaken van de inspraakprocedure.


Meer nieuws

Wonen gisteren 11:04

Htel-gebouw Amstelveen Zuid krijgt complete metamorfose

Amstelveen - Het Htel-gebouw op de hoek van de Laan van de Helende Meesters en de Groenelaan in Amstelveen Zuid zal een complete metamorfose ondergaan. Cobraspen Groep, de Haarlemse eigenaar, vernieuwt het exterieur van het gebouw dat een volledig nieuwe ‘look’ krijgt en renoveert de 233 appartementen. Ook wordt er een grote verduurzamingsslag gemaakt; het energieverbruik wordt door de toepassing van warmtepompen, zonnepanelen en verbeterde isolatie met 55% teruggebracht.

Verkeer & Vervoer gisteren 08:40

Het wil niet echt vlotten met de beweegbare paaltjes in het Oude Dorp

Amstelveen - De gemeente blijft veel klachten binnenkrijgen over de beweegbare paaltjes in het Oude Dorp van Amstelveen. De paaltjes weren sinds het najaar van 2021 doorgaand verkeer uit de dorpskern, maar blijken allerminst feilloos te werken.