AmstelveenZ

Amstelveen krijgt mogelijk kunstzinnige 'verhalenbanken'

Amstelveen - Zittend op een bankje - via een QR-code en je mobiele telefoon - luisteren naar ingesproken verhalen over de buurt, de wijk of bijvoorbeeld (internationale) culturen. Als het aan het CDA ligt, moet Amstelveen een of meerdere kunstzinnige verhalenbanken krijgen om zo voor meer verbinding tussen inwoners te zorgen.

‘In een aantal andere gemeenten zijn de verhalenbanken succesvol, maar in combinatie met kunst is het uniek. Deze vorm van kunst is een eenvoudige en laagdrempelige manier om kennis te nemen van ‘de ander’, zegt  CDA-raadslid Sandra van Engelen. Ze zal vanavond in de gemeenteraadsvergadering (29 september 2021) een motie indienen, waarin het college van B en W wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken tot het plaatsen van één of meerdere verhalenbank(en) in de gemeente.

Ateliers 2005

Volgens het CDA hebben kunstenaars van Atelier 2005 aangegeven aan de slag te willen met een dergelijk project, waarbij ook de samenwerking met kunstenaars van de Amsterdamseweg en SKAB wordt gezocht.  Het is volgens Van Engelen een mooie manier om de verbindende rol die Kunst & Cultuur speelt veel meer voor het voetlicht te laten komen. ‘Dat gebeurt nu onvoldoende, noch binnen de verschillende wijken, noch binnen de Amstelveense samenleving met haar ruim 139 verschillende nationaliteiten,'stelt Van Engelen. 'In veel van die culturen is het gesproken woord een belangrijk instrument voor het doorgeven van kennis, oude gewoonten, waarden en tradities/normen.’

Community Art Project

Het  initiatief zal als het aan het CDA ligt uitgerold gaan worden als een ‘Community Art Project’: dat wil zeggen dat dit soort projecten staan voor kunstzinnige projecten in een wijk of gemeenschap waarin inwoners en/of anderen actief participeren met als doel de leefbaarheid te vergroten en elkaar in Amstelveen wezenlijk meer te ontmoeten. De vorm waarin dat gebeurt kan sterk uiteenlopen. Om het Community Art Project vorm te geven is ook  Ons Tweede Thuis gevraagd mee te doen en zij hebben hierop enthousiast gereageerd.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 13:02

Energiebesparen: Amstelveen zet vol in op Klimaatweek

Amstelveen - Gemeente Amstelveen doet ook dit jaar doet mee aan de Nationale Klimaatweek, die loopt van 27 oktober tot en met 5 november 2021. Tijdens deze Klimaatweek attendeert gemeente Amstelveen inwoners extra op diverse duurzame  acties en helpt het inwoners op weg om energie te besparen.

112 22 okt. 2021 19:46

Brandweer blust keukenbrand aan Kringloop

Amstelveen - De brandweer is vrijdagavond uitgerukt naar Kringloop in de wijk Groenelaan naar aanleiding van een keukenbrand in een bungalow.