Zicht over woningen in de wijk Keizer Karelpark

Amstelveen legt nieuwe Woonvisie midden in zomervakantie ter inzage

Amstelveen - Het College van B en W heeft de nieuwe Woonvisie (2023-2030) ter inzage gelegd. Opmerkelijk is dat de visie midden in de zomervakantie ter inzage wordt gelegd.

Het College meldt te hebben afgewogen of het gepast is om een dergelijk belangrijk document precies in de zomervakantie ter inzage te leggen, als de meeste inwoners op vakantie zijn.  Het antwoord is volgens het College  dus ja: ‘Wij durven dit aan omdat de woonvisie in mei 2023 in consultatie ging en de inhoud van de woonvisie al breed bekend is', zo wordt gesteld in een brief aan de gemeenteraad. Inwoners, de gemeenteraad en andere belangrijke partijen hebben al over de conceptversie van de visie kunnen meepraten. Eind mei werd in de Annakerk een meepraatavond gehouden en de gemeenteraad boog zich er toen ook al over.

Woonvisie Amstelveen

In de woonvisie 2023-2030 wordt geschetst wat voor woningen en woningvoorraad Amstelveen de komende jaren nodig heeft. In de definitieve versie (waarin alle belangen zijn afgewogen) is het uitgangspunt om de komende 7 jaar vooral meer nieuwe woningen in het middensegment (ca. 47 procent) en het sociale segment (20 procent) te bouwen. Het College zegt daarbij vooral betaalbare koopwoningen te willen bouwen. 1/3e van nieuwe Amstelveense woningen wordt nog wel gebouwd in het hoogsegment.  Anderzijds wil het College de schaarse, beschikbare woningen eerlijker verdelen.

Inzage

De definitieve woonvisie (ook wel 100 procentversie) ligt sinds deze week voor een periode van zes weken, tot en met 6 september 2023, ter inspraak. Bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden kunnen het stuk inzien aan de balie in het raadhuis of de woonvisie online raadplegen (klik hier). Reacties op de woonvisie kunnen vervolgens worden gestuurd naar het e-mailadres wonen@amstelveen.nl

Na de inspraakperiode zal de nieuw Woonvisie, samen met een Nota van Beantwoording, ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Amstelveen worden voorgelegd.


Meer nieuws

Wonen vandaag 14:35

Deur weer op kier voor woningbouw Kronenburg; Amstelveen om tafel met minister

Amstelveen - De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hugo de Jonge) heeft gemeente Amstelveen uitgenodigd om opnieuw om tafel te gaan om alsnog mogelijkheden voor de bouw van woningen in de wijk Kronenburg te bespreken. Amstelveen heeft de uitnodiging geaccepteerd. Beide partijen hopen dat de impasse die rond de grotendeels leegstaande en verouderde kantorenwijk - gelegen onder de aanvliegroute van Schiphol - is ontstaan kan worden doorbroken, maar de partijen liggen nog wel behoorlijk ver uiteen.

112 gisteren 19:44

Steekpartij aan Orion in Middenhoven

Amstelveen - Aan Orion in de wijk In Middenhoven in Amstelveen Zuid heeft maandagavond omstreek half 8 een steekpartij plaatsgevonden.  

Wonen gisteren 14:38

Scholen en zorginstellingen Amstelveen zien geen ruimte voor dienstwoningen op eigen terrein

Amstelveen - Zowel scholen als zorginstellingen in Amstelveen zien - door gebrek aan ruimte en financiële middelen - geen mogelijkheden om dienstwoningen voor personeel te realiseren op eigen terrein. De gemeenteraad had het College van B en W gevraagd die mogelijkheid te onderzoeken, omdat personeel moeilijk betaalbare huisvesting kan vinden en daardoor meer dan eens uit de gemeente vertrekt om elders dichtbij huis te kunnen werken.

Sport gisteren 13:46

Najaarseditie 11 Parkentocht van start

Amstelveen - AmstelveenSport organiseert ook dit najaar de 11 Parkentocht. Van 3 oktober tot en met 7 november kun je elke dinsdag- en vrijdagochtend om 10.00 uur starten met wandelingen vanaf 11 verschillende plekken in Amstelveen. Samen met andere wandelaars en professionele begeleiding kun je op een laagdrempelige en gezellige manier aan je vitaliteit werken.