Amstelveen: meer woningen voor middeninkomens nodig

Amstelveen: meer woningen voor middeninkomens nodig

AMSTELVEEN –  Het gemeentebestuur van Amstelveen wil zich nog sterker richten op het realiseren van woningen voor middeninkomens.


- Lees verder onder deze advertentie -

In de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2016 werd eerder al opgeroepen tot het inzetten van stimuleringsmaatregelen voor de realisatie van meer woningen voor middeninkomens in de categorie €710, tot  € 900,- huur,  of een netto hypotheeklast tot € 250.000,-.

Krapte
Vooral voor startende huishoudens met een middeninkomen tot 1,5 modaal (tussen €35.000,en ca. €55.000,- bruto per jaar) is er sprake van krapte op de huizenmarkt. Deze groep komt moeilijk aan een woning. In Amstelveen worden voornamelijk koopwoningen van rond of boven de €400.000,- aangeboden. Voor startende middeninkomens tot 1,5x modaal zijn deze woningen niet betaalbaar. Daarnaast vallen zij boven de inkomensgrens om aanspraak te maken op een sociale huurwoning.

Geen woningen beschikbaar
Volgens gemeentelijke woningcijfers van uit 2015 was voor 1750 van de 2436 Amstelveense woningzoekende middeninkomens geen woning beschikbaar. Hiervan was 93% starter. Het college zegt net als de gemeenteraad oog te hebben voor de woonproblematiek van huishoudens met een middeninkomen.

Middeninkomens
Hoewel de krapte op de woningmarkt zeker niet van vandaag op morgen op te lossen is, denkt het college dat extra stimuleringsmaatregelen bij de realisatie van meer woningen voor middeninkomens kunnen helpen.

Meer
Het college stelt voor om bij toekomstige nieuwbouw of herstructurering, indien financieel en ruimtelijk mogelijk, meer dan nu in te zetten op woningen voor middeninkomens;

Startkoop
Ook is er een plan om de zogenoemde ‘Startkoop Amstelveen-reserve’ in te zetten ten gunste van de startersleningen, om meer starters kansen op de woningmarkt te geven.

10 jaar
Daarnaast wil Amstelveen waar mogelijk de mogelijkheid die de staat gemeenten biedt om vanaf medio 2017 in het bestemmingsplan midden-huurwoningen aan te wijzen en vast te zetten voor minimaal 10 jaar.

Amstelveen in trek
Veel mensen willen volgens het college in Amstelveen wonen. ‘We staan volgens De Atlas voor gemeenten al jaren in de top 3, na Amsterdam en Utrecht, van de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland. Dit heeft als keerzijde dat de druk op de woningmarkt groot is. Of het nu om sociale woningen, middeldure huur of koopwoningen gaat. De krapte op de woningmarkt is niet van vandaag op morgen op te lossen en zeker niet door Amstelveen alleen,’ aldus wethouder Herbert Raat (Wonen, VVD).


Reacties