Amstelveen opent steunpunt voor gedupeerden toeslagenaffaire

Amstelveen - Omdat ook in Amstelveen tientallen ouders ernstig in de problemen zijn geraakt doordat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde (de zogenoemde Toeslagenaffaire), heeft Gemeente Amstelveen een speciaal Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire opgericht.   

Door het oprichten van een steunpunt hoopt de gemeente de gedupeerde ouders te bereiken en hen te helpen om de gevolgen van de affaire tot een minimum te beperken. 

Vertrouwen ernstig geschaad

WethouderMarijn van Ballegooijen (Zorg & Welzijn, PvdA): “We willen gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire zo snel mogelijk helpen bij het zoeken naar een oplossing voor de mogelijke problemen die zijn ontstaan als gevolg van de toeslagenaffaire. Door het oprichten van een steunpunt met daarin een team met kennis uit de verschillende vakgebieden kunnen we de mogelijke problemen die zijn ontstaan rondom schulden, wonen, werk en inkomen, zorg direct en integraal oppakken. We kunnen ons voorstellen dat het vertrouwen bij veel ouders in de overheid ernstig is geschaad. Wij hopen dit vertrouwen te kunnen herstellen en roepen dan ook ouders op die te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire met ons contact op te nemen.”

Hersteloperatie

Ouders zouden recht kunnen hebben op een regeling die valt binnen de zogenoemde hersteloperatie kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor wie in de problemen is geraakt is de regeling wellicht niet altijd voldoende en is het niet altijd vanzelfsprekend om zelf de regeling aan te vragen. Er kunnen daarnaast ook problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om deze mogelijke problemen voor te zijn is de gemeente gestart met een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire.

Team staat klaar

Een multidisciplinair team staat klaar om de inwoners te helpen. In Amstelveen gaat het volgens de Ombudsman (regio Amsterdam en omstreken) om 30 gezinnen die nu bekend zijn. Helaas is de gemeente niet in het bezit van de namen en adressen van deze gezinnen omdat de privacywetgeving dit verbiedt. Om deze redenen starten we binnenkort met een campagne gericht aan ouders, kinderopvangcentra, scholen en gastouderbemiddelingsbureaus en organisaties die hulp verlenen bij een laag inkomen, zoals de voedsel- en de kledingbank, om zo gedupeerden te bereiken.

Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire

Het steunpunt wordt opgericht voor de duur van 1 jaar. Na dit jaar wordt gekeken of er een noodzaak is het steunpunt voort te zetten. Gedupeerden kunnen zich melden bij het steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire via 020 - 540 49 11 of per mail via steunpunt@amstelveen.nl. Voor meer informatie: www.amstelveen.nl/kinderopvangtoeslagaffaire


Meer nieuws

Corona Amstelveen vandaag 15:17

Zeer beperkte daling coronabesmettingen in Amstelveen

Amstelveen - Volgens de vandaag bekendgemaakte corona-cijfers van het RIVM is het aantal coronabesmettingen (Covid-19) in Amstelveen de afgelopen periode zeer beperkt gedaald.  

Verkeer & Vervoer vandaag 13:56

Burgemeester Rijnderslaan een maand dicht in één richting

Amstelveen – De Burgemeester Rijnderslaan zal van maandag 25 januari  tot en met vrijdag 26 februari 2021 in één richting (vanaf de zijde Beneluxbaan in de richting van de Keizer Karelweg) worden afgesloten.

Verkeer & Vervoer vandaag 11:35

Glazen wanden bij nieuwe rotondes Beneluxbaan worden vervangen voor spijlen hekwerken

Amstelveen - De gemeente gaat een serie aanpassingen doorvoeren bij de nieuwe rotondes op de Beneluxbaan langs het Amstelveenlijntraject (Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan) om de verkeersveiligheid te verhogen. Een daarvan is het gedeeltelijk vervangen van de glazen afscheidingen bij de nieuwe rotondes.