Amstelveen treft maatregelen om lerarentekort voor te zijn

Amstelveen treft maatregelen om lerarentekort voor te zijn Foto: Pixabay.com

Amstelveen - Hoewel de Amstelveens situatie niet zo nijpend is als die in de grote steden, dreigt ook in Amstelveen een lerarentekort. D66 Amstelveen wil dat er meer wordt gedaan aan het voorkomen van een lerarentekort in Amstelveen.

De partij diende gisterenavond een motie in tijdens de gemeenteraad waar de Amstelveense Onderwijsagenda werd vastgesteld.

Hoger plan

In de onderwijsagenda hebben de gemeente en scholen gezamenlijke ambities geformuleerd om het onderwijs in Amstelveen naar een hoger plan te tillen. Onderwijspartij D66 is trots op deze Onderwijsagenda, maar wilde dat de ambities rondom het aantrekken en behouden van leraren worden opgeschroefd. De motie die de partij indiende werd gesteund.

Aantasting

Volgens D66 zijn voldoende leraren die met plezier hun werk doen de basis voor goed onderwijs. Een lerarentekort in Amstelveen zou de kwaliteit van het onderwijs direct aantasten. Daarom heeft de onderwijspartij het college opgeroepen om samen met leraren en schoolbesturen eens goed te onderzoeken wat het voor leraren aantrekkelijk maakt om in Amstelveen les te geven. Zij willen dat op basis hiervan een lokaal innovatie/lerarenfonds wordt uitgewerkt waarmee de gemeente schoolbesturen kan helpen om leraren aan te trekken en te behouden.’

Fonds

Saloua Chaara, D66: ‘We moeten nu alles op alles zetten om problemen voor te zijn. Het belangrijkst aan een eventueel fonds is wat ons betreft dat het inspeelt op die punten waarvan leraren zeggen: ‘Hier willen we voor in Amstelveen komen werken en hier willen we voor in Amstelveen blijven’.

Saloua Chaara, D66


Reacties