Davey Photography, Davey Baas

Amstelveen treft maatregelen voor fietsveiligheid rotondes

Amstelveen - Gemeente Amstelveen treft een aantal maatregelen om de fietsveiligheid op diverse rotondes te verbeteren. Op de in totaal 19 rotondes in Amstelveen gebeuren met regelmaat ongelukken, met name tussen fietsers en auto's; het was reden voor Amstelveen om de rotondes nader te onderzoeken op verkeersveiligheid.

Amstelveen treft nu op diverse rotondes maatregelen die een afremmend effect hebben en zichtbaarheid verbeteren, zoals het verplaatsen van reclameborden en vervangen van beplanting. 

“We hebben in december nog eens goed gekeken naar alle rotondes in Amstelveen”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Het ging vooral om herkenbaarheid en zichtbaarheid. Het is goed om te constateren dat de rotondes aan de wettelijke voorschriften voldoen. Op de plekken waar we de zichtbaarheid nog beter kunnen maken doen we dat.”

Maatregelen
Enkele maatregelen die worden genomen zijn op de rotonde Groen van Prinstererlaan - Van Heuven Goedhartlaan. Hier wordt de belijning aangepast zodat de rijbaan voor auto’s smaller lijkt. Dit heeft een afremmend effect. Op de oostelijke fietspaden wordt markering aangepast zodat fietsers niet tegen de rijrichting in fietsen.

Aanpassingen
Op de rotonde Laan van Kronenburg – Saskia van Uylenburgweg wordt een reclamebord verplaatst voor betere zichtbaarheid. Op de rotonde Laan van de Helende Meesters – Groenelaan wordt een bewegwijzeringsbord verplaatst en op de rotonde Rembrandtweg – Laan Walcheren wordt de beplanting tussen de rijbaan en het fietspad vervangen door lagere beplanting.

Verlichting
Bij het onderzoek is ook gekeken naar verlichting op rotondes. Het blijkt dat op alle rotondes zowel de locatie van de lichtmasten als de intensiteit van het licht voldoen.

Aanrijsnelheden rotondes
Het onderzoek naar aanrijsnelheden bij rotondes, waartoe het college is opgeroepen in een motie van het CDA op 12 februari, wordt dit voorjaar uitgevoerd.


Meer nieuws

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur vandaag 11:13

Vernieuwing 175 meter lange Bamboebrug in Amsterdamse bos

Amstelveen - De bamboebrug in het Amsterdamse bos is vanaf vandaag tot eind september afgesloten: er verrijst een nieuw, gerenoveerd exemplaar. De originele, 175 meter lange brug werd in het jaar 2000 gebouwd als eerste bamboebouwwerk in Nederland en was sneller dan verwacht aan het einde van zijn levensduur gekomen.

Amstelveen van voorheen gisteren 20:08

Amstelveen van voorheen (207)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 207 een foto uit het Amsterdamse bos uit 1967.