Davey Photography, Davey Baas

Amstelveen treft maatregelen voor fietsveiligheid rotondes

Amstelveen - Gemeente Amstelveen treft een aantal maatregelen om de fietsveiligheid op diverse rotondes te verbeteren. Op de in totaal 19 rotondes in Amstelveen gebeuren met regelmaat ongelukken, met name tussen fietsers en auto's; het was reden voor Amstelveen om de rotondes nader te onderzoeken op verkeersveiligheid.

Amstelveen treft nu op diverse rotondes maatregelen die een afremmend effect hebben en zichtbaarheid verbeteren, zoals het verplaatsen van reclameborden en vervangen van beplanting. 

“We hebben in december nog eens goed gekeken naar alle rotondes in Amstelveen”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Het ging vooral om herkenbaarheid en zichtbaarheid. Het is goed om te constateren dat de rotondes aan de wettelijke voorschriften voldoen. Op de plekken waar we de zichtbaarheid nog beter kunnen maken doen we dat.”

Maatregelen
Enkele maatregelen die worden genomen zijn op de rotonde Groen van Prinstererlaan - Van Heuven Goedhartlaan. Hier wordt de belijning aangepast zodat de rijbaan voor auto’s smaller lijkt. Dit heeft een afremmend effect. Op de oostelijke fietspaden wordt markering aangepast zodat fietsers niet tegen de rijrichting in fietsen.

Aanpassingen
Op de rotonde Laan van Kronenburg – Saskia van Uylenburgweg wordt een reclamebord verplaatst voor betere zichtbaarheid. Op de rotonde Laan van de Helende Meesters – Groenelaan wordt een bewegwijzeringsbord verplaatst en op de rotonde Rembrandtweg – Laan Walcheren wordt de beplanting tussen de rijbaan en het fietspad vervangen door lagere beplanting.

Verlichting
Bij het onderzoek is ook gekeken naar verlichting op rotondes. Het blijkt dat op alle rotondes zowel de locatie van de lichtmasten als de intensiteit van het licht voldoen.

Aanrijsnelheden rotondes
Het onderzoek naar aanrijsnelheden bij rotondes, waartoe het college is opgeroepen in een motie van het CDA op 12 februari, wordt dit voorjaar uitgevoerd.


Meer nieuws

Advertorial Algemeen vandaag 15:27

MayVy verrast winnares met heerlijk diner

Amstelveen - Eigenaresse Willow Le startte delicatessenzaak MayVy vanwege haar passie voor Aziatisch eten. Middels de social media campagne #MeandMayVy wilde ze haar producten onder de aandacht brengen. Haar doel om een community te creëren is gelukt. De online post met de meeste likes is bekend en graag verrast ze winnares Justine met een heerlijk diner voor 4 personen. 

Algemeen vandaag 10:05

Geef een boek cadeau: ‘Brief voor de koning’ voor leerlingen Groep 8

Amstelveen Kinderburgemeester Elina en wethouder Frank Berkhout (Onderwijs, D66) hebben samen het startsignaal gegeven voor  de campagne ‘Geef een boek cadeau’ , door op basisscholen Palet Zuid en Piet Hein het boek ‘Brief voor de koning’ van Tonke Dragt uit te delen aan groep acht.

Algemeen gisteren 14:53

Conflictscheidingen Amstelveense ouders: gemeente biedt hulp

Amstelveen - Om schade bij kinderen door scheidingen van ouders zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken probeert gemeente Amstelveen zogenoemde conflictscheidingen cq. vechtscheidingen bij Amstelveense ouders zoveel mogelijk te voorkomen met diverse soorten hulp en voorlichting.