Oplaadpunt elektrische voertuigen

Amstelveen vreest elektriciteitstekort: broodnodige opwaardering netwerk mogelijk pas in 2029

Amstelveen - Gemeente Amstelveen is onaangenaam verrast dat investeringen die netbeheerder Tennet moet doen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit in Amstelveen en de regio, pas in 2029 worden voorzien. Daarmee kunnen diverse geplande (stedelijke) ontwikkelingen in Amstelveen  in gevaar komen.

Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening en duurzaamheid, D66) vreest voor de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen als het elektriciteitsnetwerk niet eerder wordt opgewaardeerd:  'Met de geplande toename van woningbouw in en om Amstelveen, een nieuw bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid, de energietransitie en een toename van elektrisch rijden komt er een verhoogde vraag naar elektriciteit. Door de investeringen te verschuiven, lopen onze planningen niet meer gelijk,' zegt ze.

Zonder stroom

Gordon wil koste wat het kost voorkomen dat Amstelveense huizen of bedrijven zonder stroom komen te zitten of nieuwbouw niet kan worden aangesloten. De wethouder hoopt dat Tennet de gemeente Amstelveen duidelijk kan maken dat 'dat geenszins het geval zal zijn.'

Capaciteitsuitbreiding noodzakelijk

Eerder had Liander samen met de gemeente een verkenning uitgevoerd naar de toekomstige energiebehoefte in Amstelveen. Deze verkenning toonde aan dat de geplande woningbouw, economische groei en de opgave in de energietransitie niet kunnen plaatsvinden zonder verzwaring van het elektriciteitsnet.

Het college van B en W  is vooral onaangenaam verrast omdat Tennet eerder juist de urgentie benadrukte van het zo snel mogelijk vergroten van de elektriciteitscapaciteit in Amstelveen.  'Netbeheerders Tennet en Liander hebben met studies aangetoond dat de bestaande infrastructuur verouderd raakt en onvoldoende capaciteit biedt voor de verwachte toenemende vraag naar elektriciteit in Amstelveen en de regio,' aldus Gordon.

Nut & noodzaak

In maart 2020 ontving het college van B en W al het verzoek van netbeheerders Tennet en Liander om nut en noodzaak van netuitbreiding in deze regio te herkennen, gezamenlijk te zoeken naar locaties en aanvullende planologische procedures voor te bereiden. Het college van B en W nam dit voorjaar het besluit om dit project te starten.

Gesprek aan

Het college van B en W gaat een  zienswijze indienen op het ontwerpinvesteringsplan en gaat graag het gesprek aan met de netbeheerders om de planningen af te stemmen.


Meer nieuws

Politiek gisteren 10:49

Politiek Plein Amstelveen: op naar de gemeenteraadsverkiezingen (1)

Amstelveen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden lokale media in toenemende mate bestookt met politieke persberichten.  Om een beetje overzicht te creëren verzamelt AmstelveenZ in de rubriek Politiek Plein Amstelveen vanaf december 2021 wekelijks de diverse (pers-)berichten die de partijen in Amstelveen hebben uitgegeven in één verzamelbericht.

Onderwijs & Educatie gisteren 09:00

Noor & Amaya in de Kinderrijk Kinderraad

Amstelveen - Op 20 november is de jaarlijkse Internationale Dag van de Rechten van het Kind. KinderRijk vindt het belangrijk om kinderen de ruimte te geven hun stem te laten horen. De organisatie wil weten wat er in de kinderen omgaat en luistert naar wat hen bezighoudt. Om die reden is vorig jaar de KinderRijk KinderRaad opgericht. Het woord is aan leden Noor en Amaya.