Amstelveen wacht mogelijk verbod op houtstook open haard

Amstelveen wacht mogelijk verbod op houtstook open haard

Amstelveen – Omdat de luchtkwaliteit in Amstelveen moet verbeteren is het College van B en W met het Rijk in gesprek over een Schone Lucht Akkoord. Daarin worden onder meer maatregelen voorgesteld om houtstook (open haard, vuurkorf) te verbieden.


- Lees verder onder deze advertentie -

Volgens het college van B en W kan dat een beperkte verbetering van de luchtkwaliteit opleveren.'Maar het roept tevens de vraag op of een dergelijke beperking van persoonlijke vrijheid in verhouding tot het doel staat’, aldus het College van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Motie Gezonde lucht Amstelveen

In de race om een betere luchtkwaliteit heeft het College van B en W ook al bij de minister bepleit om de snelheid op de A9 te verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur. Een en ander komt voort uit een afgelopen zomer door de gemeenteraad aangenomen motie, getiteld ‘Gezonde lucht in Amstelveen’. Daarin wordt gesteld dat de luchtkwaliteit moet verbeteren; alle partijen schaarden zich achter die motie, maar zo eenvoudig blijkt dat niet.

Lastige klus

In een update rond de vorderingen rond die motie meldt het College dat het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amstelveen erg lastig is, omdat op veel factoren die de luchtkwaliteit nadelig beïnvloeden de gemeente weinig tot geen directe invloed. Als een voor de hand liggend voorbeeld noemt het College de groei van de het aantal vluchten op Schiphol. Amstelveen heeft inmiddels aan een onderzoeksbureau gevraagd een stappenplan uit te werken voor verbetering van luchtkwaliteit. Zij hangen het verbeteren van de luchtkwaliteit vooral op aan het anders moduleren van mobiliteit.

Burger metingen

Amstelveen heeft ook bij andere gemeentes geïnformeerd naar hun ervaring met luchtkwaliteitsmetingen door burgers (citizens science): ‘De metingen zijn niet zo betrouwbaar als een professioneel station, maar betrekken de inwoners wel bij het onderwerp’, concludeert het college.

In het eerste kwartaal 2020 worden gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een informatieve sessie, waar met een expert in gesprek wordt gegaan over de te nemen stappen en de mogelijke maatregelen die de Amstelveense luchtkwaliteit kunnen verbeteren.


Reacties