Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil eigen teksten leesbaarder maken

Amstelveen - Laaggeletterden begrijpen de brieven van de gemeente soms niet goed, waardoor zij niet goed kunnen reageren. Met de aanpak laaggeletterdheid gaat de gemeente de communicatie naar cliënten van de sociale dienstverlening en publiekszaken scannen op leesbare teksten en de teksten zo nodig aanpassen.

“Deze aanpak moet in de werkwijze van de teams als standaard worden opgenomen”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen in een persbericht van de gemeente. “Het doel is dat bewoners de brieven van de gemeente dan beter begrijpen en zo weten wat er van hen wordt verwacht. Ook willen we de brieven wat vriendelijker maken. Dit zorgt voor meer begrip en voorkomt extra onnodige acties van zowel de bewoner als de gemeente.”

Tevreden

Deze aanpak is volgens de gemeente succesvol als er minder aanvullende vragen binnenkomen en bewoners tevredener zijn met de dienstverlening. De kwaliteit van de brieven wordt gemeten met behulp van een taalprogramma en de tevredenheid van de ontvangers met behulp van een bewonerspanel.

Dit actiepunt is onderdeel van de aanpak laaggeletterdheid die de gemeente al enige jaren uitvoert in samenwerking met partners in de stad. Het Taalhuis is hier onderdeel van en zorgt voor de taalcoaches, de cursussen voor laaggeletterden en vele andere activiteiten. Het bereiken van de autochtone laaggeletterde is een speerpunt van de gemeente.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 18:13

Museumspoorlijn Amstelveen definitief tot monument verklaard

Amstelveen - Het Amstelveense gedeelte van de museumspoorlijn die loopt tussen Bovenkerk in Amstelveen en het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, is vandaag definitief aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde.   

Verkeer & Vervoer gisteren 14:17

Amstelveen stelt verbreding van Bovenkerkerweg uit: nu te duur

Amstelveen - De verdubbeling van de drukke Bovenkerkerweg wordt uitgesteld tot 2023. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de weg in z’n geheel vernieuwd moet worden en deze extra kosten wil de gemeente niet maken tijdens de coronacrisis.