Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil ieder kind kansrijke start bieden; brede samenwerking met (zorg-)professionals

Amstelveen - Omdat ieder kind recht heeft op een goede start en een goede start een hoop problemen op latere leeftijd kan voorkomen, heeft gemeente Amstelveen zich aangesloten bij ‘Kansrijke Start’ , een brede coalitie van (zorg-)professionals die gezamenlijk steun biedt aan zwangere vrouwen en aan kinderen in de eerste duizend dagen van hun leven.

De coalitie Kansrijke Start bestaat uit (zorg-)professionals van de Huisartsen coöperatie Amstelland, Participe Amstelland,  Eerstelijns verloskundigen Amsterdam Amstelland, Ziekenhuis Amstelland, GGD Amsterdam, de Kraamvogel, Zorg & Zekerheid, Centering, Pharos en Gemeente Amstelveen (en Aalsmeer).

‘Kansrijke Start’ heeft de ambitie een gezonde zwangerschap voor elke vrouw en de best mogelijke start voor ieder kind te bewerkstelligen. Gezondheid voor, tijdens en na de zwangerschap blijkt namelijk een goede voorspeller van problemen op latere leeftijd.

Eerste duizend dagen cruciaal

Wethouder Frank Berkhout (Jeugd, D66) legt uit: 'Als ouder wil je het beste voor je kind. Helaas zijn er soms omstandigheden, waardoor dit niet lukt. Zo’n 16 procent van alle Nederlandse kinderen heeft bij de geboorte een valse start. Waardoor ze later vaker psychische en fysieke problemen krijgen, zoals gedragsproblemen, overgewicht of hart- en vaatziekten. Ook komen ze vaker in aanraking met jeugdhulp. Die eerste 1.000 levensdagen zijn dus echt belangrijk. Met ‘Kansrijke Start’ willen we gezinnen zelfredzamer maken en kinderen echt helpen. Want van dit steuntje in de rug in het begin, profiteert een kind een leven lang.'

Helft zwangere vrouwen doet mee

Eenvan de voorbeelden van Kansrijke Start is het project ‘Centering Pregnancy’. Een nieuwe vorm van zwangerschapsbegeleiding waarbij zwangere vrouwen niet meer alleen, maar als groep naar een controle gaan. Bijna de helft van alle Amstelveense zwangeren doet hieraan mee. De vrouwen krijgen eerst alleen de zwangerschapscontrole en daarna in de groep informatie over de zwangerschap, bevalling en het ouderschap. Omdat dit in een groep gebeurd, leren vrouwen elkaar kennen, hebben ze steun aan elkaar en wisselen ze makkelijker ervaringen uit.

Meer acties

Wethouder Berkhout geeft aan dat er meer acties zijn, zoals voorlichtingsavonden over borstvoeding, die nu ook in het Engels worden gegeven. Of ' Stevig Ouderschap', waarbij een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige het zelfvertrouwen van ouders helpt vergroten en hun sociale netwerk helpt versterken.

Verder is er hulp voor kinderen in echtscheidingssituaties in de vorm van groepsinterventies. Tegelijkertijd werkt de coalitie zelf ook aan hun samenwerking om elkaar sneller te vinden en van elkaar te leren.  De partners in de Kansrijke Start-coalitie werken samen aan vier urgente thema’s: conflictscheidingen, vroegsignalering, schaarste (armoede/minima) en ontmoeten.


Meer nieuws

Politiek gisteren 10:49

Politiek Plein Amstelveen: op naar de gemeenteraadsverkiezingen (1)

Amstelveen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden lokale media in toenemende mate bestookt met politieke persberichten.  Om een beetje overzicht te creëren verzamelt AmstelveenZ in de rubriek Politiek Plein Amstelveen vanaf december 2021 wekelijks de diverse (pers-)berichten die de partijen in Amstelveen hebben uitgegeven in één verzamelbericht.

Onderwijs & Educatie gisteren 09:00

Noor & Amaya in de Kinderrijk Kinderraad

Amstelveen - Op 20 november is de jaarlijkse Internationale Dag van de Rechten van het Kind. KinderRijk vindt het belangrijk om kinderen de ruimte te geven hun stem te laten horen. De organisatie wil weten wat er in de kinderen omgaat en luistert naar wat hen bezighoudt. Om die reden is vorig jaar de KinderRijk KinderRaad opgericht. Het woord is aan leden Noor en Amaya.