Amstelveen wil nieuw bedrijventerrein snel ontwikkelen

Amstelveen wil nieuw bedrijventerrein snel ontwikkelen Foto: Het nieuwe Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid ligt aan twee kanten van de N201. [Gemeente Amstelveen]

Amstelveen – De gemeente Amstelveen wil dat het Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) zo snel mogelijk zal worden ontwikkeld. Het is de bedoeling dat hierdoor meer ruimte komt voor regionale ondernemers.  


- Lees verder onder deze advertentie -

Momenteel beschikt Amstelveen met Bovenkerk, Legmeer, Westwijk en De Loeten over vier bedrijventerreinen. De afgelopen twee jaar is het merendeel van De Loeten in gebruik genomen en inmiddels is er nog slechts 0,5 hectare grond van de 30 ha beschikbaar. Amstelveense bedrijven kunnen hierdoor niet meer groeien of zich verplaatsen. Ook in de overige gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden is de ruimte voor bedrijven beperkt.

Voorbereidingen

In verband hiermee wil de gemeente dat het nieuwe bedrijventerrein BTAZ, dat naast de N201 en langs de Zijdelweg aan de kant van bedrijventerrein De Loeten in Amstelveen-Zuid ligt, zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. “Al 10 jaar geleden werden voorbereidingen getroffen om BTAZ te ontwikkelen en destijds is daarom mede door Amstelveen fors geïnvesteerd in de infrastructuur”, zegt wethouder Economische Zaken Floor Gordon vandaag in een persbericht van de gemeente. “Tijdens de economische crisis is de ontwikkeling in de ijskast gezet. De sterke economische groei nu in combinatie met onze woningbouw opgaven maakt dat dit hét moment is om door te pakken met de ontwikkeling.”

Het is de bedoeling dat de Legmeer wordt ontwikkeld tot woon-werkgebied. “Een aantal bedrijven daar wil graag verplaatsen én uitbreiden, maar wel binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen”, zegt Gordon. “Daarom hebben wij op basis van gedegen onderzoek en met steun van de regiogemeenten de zacht-hardprocedure voor toestemming opgestart. Het is belangrijk om grondspeculatie te voorkomen. Wij willen actieve sturing geven aan een goede ruimtelijke en noodzakelijke economische ontwikkeling. Daarom stelt het college van b en w de gemeenteraad voor dat de gronden die in het beoogde Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid liggen als eerste aan de gemeente voor verkoop worden aangeboden.”

Verplaatsen

De gemeente werkt ondertussen aan een transformatievisie voor bedrijventerrein Legmeer naar een gemengd woon-werk gebied. Daardoor kunnen niet alle gevestigde bedrijven blijven omdat deze zich niet laten mengen met wonen. De gemeente wil deze bedrijven graag verplaatsen, maar tevens behouden voor Amstelveen en wil hen daarom met BTAZ, dat beschikt over 45 hectare netto ontwikkelruimte, een alternatieve locatie aan kunnen bieden.

Om Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid te kunnen realiseren is toestemming nodig van provincie Noord-Holland. Daarover worden afspraken gemaakt in de Metropoolregio Amsterdam via het Platform Bedrijven en Kantoren (PlaBeKa). In dit platform werken gemeenten en provincies samen op het gebied van werklocaties.

Bestemmingsplan

Zodra PlaBeka en de provincie hebben ingestemd, gaat de gemeente starten met een bestemmingsplan. De gemeente heeft dit proces met de regio voorbereid en het nut en de noodzaak van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid onderbouwd.

Omliggende Amstelland-Meerlanden gemeenten ondersteunen gezamenlijk de noodzaak voor Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid als een bedrijventerrein met een regionale functie. Gordon heeft hierover op 8 november met gedeputeerde Jaap Bond en de programmamanager PlaBeKa gesproken.


Reacties