Pixabay.com

Amstelveen zet bijl in betegelde schoolpleinen

Amstelveen - Amstelveen wil af van volledig betegelde schoolpleinen in de gemeente en gaat school- en speelpleinen in de toekomst inrichten met veel meer groen en blauw.

Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten: om te beginnen moet volgend jaar eerst een proefproject worden gestart met de herinrichting van een of twee (nader te bepalen) bestaande schoolpleinen in Amstelveen - met meer groen en blauw. Voor de proef wordt 50.000 euro uitgetrokken.

Het project moet inzicht gaan geven in wat de kosten zijn van een dergelijke groenblauwe inrichting, om te bekijken hoe in de toekomst (vanaf 2021) meer groenblauwe schoolpleinen in Amstelveen kunnen worden gerealiseerd.

De groenblauwe schoolpleinen, een initiatief van GroenLinks en breed gesteund in de gemeenteraadsvergadering van woensdg 10 juli 2019, zijn enerzijds een maatregel vanwege de klimaatverandering en moeten zorgen voor een betere wateropvang. Anderzijds zijn groenblauwe schoolpleinen volgens de gemeenteraad een waardevolle toevoeging voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en zorgen ze voor een prettigere leefomgeving voor bewoners.

In de motie wordt de gemeente ook opgeroepen gebruik te maken van co-financieringen en diverse landelijke/provinciale subsidieregelingen om schoolpleinen groenblauw te kunnen inrichten.    

GroenLinks en D66 zorgen voor groenblauwe school- en speelpleinen

Update: GroenLinks en D66 brachten een persbericht uit over de schoolpleinen

Op 10 juli 2019 hebben GroenLinks en D66 in de raadsvergadering een gezamenlijke motie ingediend om aandacht te vragen voor het groenblauw inrichten van de school- en speelpleinen in Amstelveen. De motie roept het College van B&W op om te starten met een pilot bij een of twee speel- of schoolpleinen door de tegels te vervangen door bijvoorbeeld gras, bomen en waterelementen. De pleintjes worden hierdoor niet alleen klimaatbestendiger, maar ook leuker én gezonder voor kinderen.

In de komende jaren zal ook Amstelveen klimaatbestendig moeten worden. Door de klimaatverandering is er meer risico op droogte én op extreme regenval. Om de gemeente bestand te maken tegen de klimaatverandering, hebben GroenLinks en D66 een motie ingediend om de tegels van school- en speelpleinen te vervangen door bijvoorbeeld gras en bomen, maar ook door waterelementen aan de pleintjes toe te voegen.

GroenLinks-raadslid Cheimaa Aouni: “De meeste speel- en schooltuinen in Amstelveen zijn volledig betegeld. Het vernieuwen van de locaties door ze groenblauw in te richten heeft niet alleen een positief effect op het milieu, namelijk minder hittestress en een betere waterberging, het zorgt er ook voor dat kinderen en omwonenden een mooiere en gezondere leefomgeving krijgen”.

De motie is afgelopen woensdag unaniem door de raad aangenomen en de eerste een of twee locaties worden in 2020 gerealiseerd. D66-raadslid Stephanie Schilder: “Het is voor de gezondheid van de kinderen van belang om op te groeien in een groene omgeving. Wij zijn dan ook heel blij met de raadsbrede steun en zijn benieuwd naar de resultaten”.

GroenLinks en D66 willen zoveel als mogelijke groenblauwe school- en speeltuinen creëren in Amstelveen. Op basis van de eerste resultaten van deze motie, zullen zij hier in de toekomst vervolgvoorstellen over doen.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 18:13

Museumspoorlijn Amstelveen definitief tot monument verklaard

Amstelveen - Het Amstelveense gedeelte van de museumspoorlijn die loopt tussen Bovenkerk in Amstelveen en het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, is vandaag definitief aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde.   

Verkeer & Vervoer gisteren 14:17

Amstelveen stelt verbreding van Bovenkerkerweg uit: nu te duur

Amstelveen - De verdubbeling van de drukke Bovenkerkerweg wordt uitgesteld tot 2023. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de weg in z’n geheel vernieuwd moet worden en deze extra kosten wil de gemeente niet maken tijdens de coronacrisis.