Amstelveen zet in op persoonlijke, goede en betaalbare jeugdhulp

Amstelveen zet in op persoonlijke, goede en betaalbare jeugdhulp Foto: Gemeente Amstelveen

Amstelveen - Met een groot deel van de 18.000 kinderen en jongeren in Amstelveen gaat het volgens de gemeente goed, maar wel stijgen de kosten voor jeugdhulp nog elk jaar verder door. 


- Lees verder onder deze advertentie -

Het gemeentebestuur wil dat ieder kind in Amstelveen veilig, gezond en kansrijk op kan groeien en heeft daartoe een nieuwe jeugdagenda (2019-2022) goedgekeurd en deze ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. In de agenda staan doelen, speerpunten en acties om de jeugdhulp binnen Amstelveen te verbeteren.

Vroegtijdige hulp

Wethouder jeugd Frank Berkhout: 'Ons doel is de jeugdhulp in Amstelveen goed, persoonlijk en betaalbaar houden. Als een kind hulp nodig heeft, moet hij of zij die op tijd kunnen krijgen. Hoe eerder de hulp, hoe minder kans dat de problemen van een kind erger worden. Daarbij willen we dat het kind en het gezin één zorgplan en één aanspreekpunt heeft. Daardoor blijft het persoonlijk. Gelukkig is de schaal van Amstelveen zo, dat we dat kunnen bieden.'

Speerpunten

De gemeente zet onder andere in op sterke wijken: Hulp en zorg moet in de directe omgeving van het kind gegeven worden. Bijvoorbeeld meer trainingen op maat in de scholen of het aanmoedigen van sporten voor kwetsbare kinderen.    Het moet makkelijk zijn om hulp te vinden. Hiervoor opent de gemeente bijvoorbeeld een loket voor conflictscheidingen en komen er GGZ-praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen.    

Samenwerking

Ook de samenwerking met partnerorganisaties wordt intensiever. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen scholen, kinderdagverblijven en jeugdhulpverleners. De gemeente start eveneens een onderzoek naar alle jeugdzorg en de inkoop hiervan. 'Daarmee verwachten we meer zicht te krijgen op welke specialistische hulp structureel nodig is', zegt Berkhout. Alle maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat Amstelveen meer inzicht en grip krijgt op de inhoud en kosten van de jeugdhulp in de gemeente.


Reacties