Raadhuis Amstelveen

Amstelveen zet nieuwe ‘digitale laktool’ in voor privacygevoelige documenten

Amstelveen – Met de inzet van een nieuwe digitale laktool stelt gemeente Amstelveen dat het privacygevoelige informatie op een veilige manier digitaal kan weglakken uit documenten. Het heffen van leges voor eerder omstreden print- en kopieerkosten bij Wob-verzoeken is daarbij per direct opgeschort.

Amstelveen kende een omslachtige methode om privacy-gevoelige informatie uit documenten weg te halen. Voordat de gemeente beschikte over de juiste lak-software, moesten de documenten geprint en gescand worden om er zeker van te zijn dat de weggelakte informatie daadwerkelijk onzichtbaar bleef. 

Zondag met Lubach

Gemeente Amstelveen kwam enkele weken geleden in het nieuws via het tv-programma Zondag met Lubach over het vermeend in rekening brengen van grote bedragen bij een Wob-verzoek van bewoners in het Oude Dorp, maar de gemeente claimde toen dat de informatie in dat programma niet juist was en dat er uiteindelijk niets in rekening was gebracht.

'Openheid & transparantie'

Het Amstelveense College laat nu weten ‘grote waarde te hechten aan openheid en transparantie’ en stelt ook dat een aanvrager niet voor print en kopieerkosten bij een Wob-verzoeken hoeft te betalen. 'Door de leges af te schaffen willen we ervoor zorgen dat alle inwoners, ongeacht het inkomen, gebruik kunnen maken van dit recht', zegt wethouder Herbert Raat (Dienstverlening, VVD). 

Gemeenteraad

Het betalen van leges voor print- en kopieerkosten voor Wob-verzoeken is door het College per 1 maart 2021 opgeschort, maar het is nog wel aan de gemeenteraad om te bepalen of zij dit willen omzetten naar een permanente opschorting. De nieuwe laktool maakt dat de bestaande legesverordening van de gemeente niet meer aansluit bij de huidige digitale tijdsgeest.


Meer nieuws

Politiek gisteren 10:49

Politiek Plein Amstelveen: op naar de gemeenteraadsverkiezingen (1)

Amstelveen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden lokale media in toenemende mate bestookt met politieke persberichten.  Om een beetje overzicht te creëren verzamelt AmstelveenZ in de rubriek Politiek Plein Amstelveen vanaf december 2021 wekelijks de diverse (pers-)berichten die de partijen in Amstelveen hebben uitgegeven in één verzamelbericht.

Onderwijs & Educatie gisteren 09:00

Noor & Amaya in de Kinderrijk Kinderraad

Amstelveen - Op 20 november is de jaarlijkse Internationale Dag van de Rechten van het Kind. KinderRijk vindt het belangrijk om kinderen de ruimte te geven hun stem te laten horen. De organisatie wil weten wat er in de kinderen omgaat en luistert naar wat hen bezighoudt. Om die reden is vorig jaar de KinderRijk KinderRaad opgericht. Het woord is aan leden Noor en Amaya.