Amstelveen zet zich in voor strijd tegen armoede

Amstelveen zet zich in voor strijd tegen armoede Foto: Gemeente Amstelveen

Amstelveen - De gemeente Amstelveen heeft afgelopen donderdag een werkconferentie met netwerkpartners uit de stad over het thema armoede en de bestrijding hiervan georganiseerd. In het Noorddamcentrum werd met verschillende instanties gesproken over het thema armoede.


- Lees verder onder deze advertentie -

De gemeente sprak onder meer met de Voedselbank, het Financieel Café, Humanitas, MEE, Participe, de cliëntenraad, de participatieraad, de Kledingbank, bewindvoerders, scholen uit het primair onderwijs, de bibliotheek en stichting Vluchtelingenwerk. De bijeenkomst kreeg van de deelnemende netwerkpartners een 8,5 als rapportcijfer.

Doelen

De bijeenkomst had een drietal doelen. De eerste was om elkaar nog beter te leren kennen. Het tweede doel was om na te gaan wat de gemeente kan verbeteren rondom het beleid voor inwoners met een laag inkomen. En het derde doel was om na te gaan hoe de doelgroep beter bereikt kan worden. Gemeente Amstelveen heeft deze bijeenkomst georganiseerd omdat er gewerkt wordt om het beleid voor mensen met een laag inkomen te vernieuwen.

“Ik kijk terug op een zeer inspirerende bijeenkomst”, zegt wethouder Marijn van Ballegooien in een persbericht van de gemeente. “Wij hebben elkaar beter leren kennen en weten nu welke prioriteiten onze maatschappelijke partners hebben bij het voorkomen van armoede. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. We gebruiken de verzamelde informatie voor een plan om de armoedebestrijding nog verder te verbeteren.”

Amstelveenpas

De deelnemers van de werkconferentie adviseerden de gemeente er voor te zorgen dat mensen met een Amstelveenpas gebruik kunnen maken van nog meer gratis culturele voorzieningen  en sportvoorzieningen. Ook pleitten verschillende instanties er voor om wat te doen aan de toenemende ziektekosten van inwoners en stelden ze voor aan de gemeente om meerdere computers per gezin te verstrekken.

De deelnemers pleitten ook voor een betere informatievoorziening voor wat betreft de regelingen. Verder moet de informatie die aan inwoners wordt verstrekt volgens de partijen kort en bondig zijn en in meerdere talen beschikbaar zijn. Daarnaast werd geadviseerd om de info te delen bij de huisarts, de wijkcentra en de scholen.

Enthousiast

Alle deelnemende partijen zouden graag zien dat de gemeente dit soort bijeenkomsten vaker organiseert. “Het was een nuttige bijeenkomst waar alle organisaties die met hulpverlening op het gebied van armoedebestrijding bezig zijn elkaar konden ontmoeten”, zegt voorzitter van Voedselbank Amstelveen Annick Visser. "We kunnen elkaar versterken en naar elkaar doorverwijzen. We moeten het bereik vergroten. Meer inwoners met een laag inkomen moeten weten van de minimaregelingen. Op de website van alle partijen kan ook meer doorverwezen worden naar de website van de gemeente. Zo kunnen we meer klanten aantrekken en kunnen mensen ook meer gebruik maken van de regelingen.”

Na de bijeenkomst bedankte van Ballegooien de deelnemers en mochten geïnteresseerden als verrassing de Urbanuskerk beklimmen.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties