Amstelveense Afvalpas ter discussie: afschaffen of doorgaan?

Amstelveense Afvalpas ter discussie: afschaffen of doorgaan?

Amstelveen -  Wegen de voordelen van de Amstelveense Afvalpas wel op tegen de nadelen? Dat is wat D66 Amstelveen onderzocht wil zien. De partij vraagt zich af of de pas, waarmee ondergrondse containers geopend kunnen worden, nu echt noodzakelijk is. 


- Lees verder onder deze advertentie -

Wat D66 betreft moeten Amstelveners op een makkelijke manier hun afval kunnen scheiden en deponeren in de containers. De fractie van D66 Amstelveen gaat vragen stellen over de toekomst van de Afvalpas in Amstelveen. 'Op termijn geheel afschaffen van de afvalpas moet ook worden onderzocht', stelt de partij.

Anders inzamelen

Anders afval inzamelen is in 2018 ingevoerd. Het doel van het afvalbeleid gaat uit van een positieve stimulans tot meer sorteren van afval door een hogere service te bieden op de grondstoffeninzameling van Plastic, Metaal/blik en Drinkpakken (PMD) en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) zodat er minder restafval overblijft. D66 vindt het belangrijk dat Amstelveners op een duurzame en praktische manier afval kunnen scheiden.

Afvalpas en verhuizen

Iedere huishouden in Amstelveen heeft een afvalpas ontvangen. De afvalpas fungeert als sleutel voor de ondergrondse container. De afvalpas is onder anderen ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de container door bedrijven tegen te gaan. Ook voorkomt een afvalpas dat inwoners van andere gemeenten hun afval in Amstelveen kwijt kunnen. “Bij verhuizingen zijn er soms wel problemen. Daarom is het verstandig hier beter beleid voor te ontwikkelen bijvoorbeeld door nieuwe bewoners altijd nieuwe afvalpassen te sturen”, aldus D66-raadslid Edwin van der Waal.

 D66 stelt vragen voor noodzaak van afvalpas

“Het doel van ‘Anders Inzamelen’ om zo veel mogelijk gescheiden afval te verzamelen steunen wij volledig. De vraag is of de huidige afvalpas hier het juiste instrument voor is”, aldus D66-gemeenteraadslid Youssef Ben Idder. D66 vraagt het college van B&W te onderzoeken of er alternatieven instrumenten/oplossingen zijn om dit doel te kunnen verwezenlijken.

D66 wil onderzoeken of eerst in één wijk (bij wijze van pilot) de afvalpas kan worden afgeschaft. Indien negatieve effecten uitblijven kan dit breder in Amstelveen worden gedaan.  

 


Reacties