Amstelveense Afvalpas ter discussie: afschaffen of doorgaan?

Amstelveen -  Wegen de voordelen van de Amstelveense Afvalpas wel op tegen de nadelen? Dat is wat D66 Amstelveen onderzocht wil zien. De partij vraagt zich af of de pas, waarmee ondergrondse containers geopend kunnen worden, nu echt noodzakelijk is. 

Wat D66 betreft moeten Amstelveners op een makkelijke manier hun afval kunnen scheiden en deponeren in de containers. De fractie van D66 Amstelveen gaat vragen stellen over de toekomst van de Afvalpas in Amstelveen. 'Op termijn geheel afschaffen van de afvalpas moet ook worden onderzocht', stelt de partij.

Anders inzamelen

Anders afval inzamelen is in 2018 ingevoerd. Het doel van het afvalbeleid gaat uit van een positieve stimulans tot meer sorteren van afval door een hogere service te bieden op de grondstoffeninzameling van Plastic, Metaal/blik en Drinkpakken (PMD) en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) zodat er minder restafval overblijft. D66 vindt het belangrijk dat Amstelveners op een duurzame en praktische manier afval kunnen scheiden.

Afvalpas en verhuizen

Iedere huishouden in Amstelveen heeft een afvalpas ontvangen. De afvalpas fungeert als sleutel voor de ondergrondse container. De afvalpas is onder anderen ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de container door bedrijven tegen te gaan. Ook voorkomt een afvalpas dat inwoners van andere gemeenten hun afval in Amstelveen kwijt kunnen. “Bij verhuizingen zijn er soms wel problemen. Daarom is het verstandig hier beter beleid voor te ontwikkelen bijvoorbeeld door nieuwe bewoners altijd nieuwe afvalpassen te sturen”, aldus D66-raadslid Edwin van der Waal.

 D66 stelt vragen voor noodzaak van afvalpas

“Het doel van ‘Anders Inzamelen’ om zo veel mogelijk gescheiden afval te verzamelen steunen wij volledig. De vraag is of de huidige afvalpas hier het juiste instrument voor is”, aldus D66-gemeenteraadslid Youssef Ben Idder. D66 vraagt het college van B&W te onderzoeken of er alternatieven instrumenten/oplossingen zijn om dit doel te kunnen verwezenlijken.

D66 wil onderzoeken of eerst in één wijk (bij wijze van pilot) de afvalpas kan worden afgeschaft. Indien negatieve effecten uitblijven kan dit breder in Amstelveen worden gedaan.  

 


Meer nieuws

Politiek vandaag 13:10

Amstelveen moet vaart maken met opwekken van duurzame energie

Amstelveen –  Het is nog niet bijster goed gesteld met het opwekken van duurzame energie in Amstelveen. Om straks aan de doelstellingen voor 2030 te kunnen voldoen hebben oppositiepartijen CDA en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) samen met coalitiepartij D66 de handen ineen geslagen om een versnelling van de lokale verduurzamingsopgave in gang te kunnen zetten.

Politiek vandaag 09:52

Veiligheidssubsidie werkt: geen inbraken meer door achterpadbeveiliging

Amstelveen – Gemeente Amstelveen draagt via een subsidieregeling financieel bij aan hang- en sluitwerk en kleine veiligheidsprojecten voor inwoners en bedrijven die hun objecten beter willen beveiligen. De regeling is aantoonbaar effectief, zo stelt raadslid Benjamin Smalhout (VVD) die tijdens de afgelopen raadsvergadering aandacht vroeg voor de subsidieregeling.

Verkeer & Vervoer gisteren 13:20

Woningen Oude Dorp en pastorie Annakerk tegen de vlakte voor verbreding A9

Amstelveen - Om ruimte te maken voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Amstelveen worden diverse woningen in het Oude Dorp, maar ook de pastorie naast de Annakerk, binnen enkele maanden gesloopt. De panden staan op de plek waar straks de extra rijstroken komen en de overkapping Oude Dorp wordt gerealiseerd.

Verkeer & Vervoer gisteren 10:13

Vernieuwd kruispunt Sportlaan/Beneluxbaan gaat eind juli open

Amstelveen - Het vernieuwde kruispunt Sportlaan/Beneluxbaan opent naar verwachting vrijdag 31 juli 2020. Vanaf juni moet het verkeer rekening houden met veel wisselende omleidingen en afsluitingen om het kruispunt definitief gereed te kunnen maken.

Algemeen gisteren 10:01

5 keer een check om het op je werk leuk (en vol) te houden

Brigitte Kaandorp zong ‘Ik heb een zwaa-aa-aar leven’. Als jij daar zaken in herkent als het gaat om je werkzame leven, wordt het tijd om veranderingen aan te brengen. Hier volgen vijf adviezen om weer fris en fruitig naar je werk te gaan.