‘Amstelveense klachten over thuishulp lopen de spuigaten uit’

Amstelveen – Volgens de lokale politiek partij AVA is het goed mis met de huishoudelijke ondersteuning (thuishulp) voor zorgbehoevende mensen in Amstelveen.

Het niet nakomen van afspraken, het niet komen opdagen van thuishulp (terwijl de eigen bijdrage doorloopt), het buitensluiten van mensen in de tuin zodat de huishoudhulp zijn/haar werk kan doen en het geen gehoor krijgen bij de gemeente en bij thuishulpaanbieders zijn diverse klachten die de partij ontving.

Spuigaten

AVA-raadslid Jacqueline Höcker is zich kapot geschrokken van de wanorde bij thuishulporganisaties die door gemeente Amstelveen worden ingehuurd. Mensen die een WMO-indicatie hebben recht op huishoudelijke ondersteuning, maar dat gaat lang niet altijd goed. ‘Foutloos zal het waarschijnlijk nooit gaan, maar nu lopen de klachten de spuigaten uit. De communicatie vanuit de gemeente is niet voldoende. En de thuishulp kan of wil regelmatig geen onderscheid maken tussen wat echt nodig is en wat de inwoner eigenlijk zelf wil’, aldus Höcker in een persbericht van de partij.

Pijnlijk

Höcker zal in de komende commissie Burgers en Samenleving vragen stellen aan het College van B & W. ‘Het is pijnlijk te constateren dat miljoenen worden uitgegeven aan grote bouwkundige projecten en duurzaamheid en dat de duurzaamheid van mensenlevens in het geding komt. Duurzaam betekent ook investeren in je inwoners en als gemeente heb je verantwoordelijkheid voor alle inwoners. Wij twijfelen niet aan de goede intenties van college en collega-raadsleden maar wel aan het budget voor de zorg’, stelt Höcker.

Calimero-effect

‘Het moet maar eens gezegd worden: het Calimero effect van het sociale domein, niet gehoord of gezien worden, past niet meer in deze tijd. De sociale basis van een stad is het fundament waarop een stad berust. Wij begrijpen dat gemeente beperkt wordt door landelijke regelgeving en regionale afspraken, maar genoeg is genoeg.’

Kritisch

AVA gaat een dringend beroep doen op wethouder en portefeuillehouder Marijn van Ballegooijen 9Zorg, PvdA)  om de bezem door de thuishulporganisaties te halen. ‘Het is tijd om kritisch te kijken naar de ingehuurde thuishulp organisaties. Er is meer personeel nodig dat deskundig en klantvriendelijk werkt en daar moet geld voor komen. De gemeente moet daarnaast betere controle uitoefenen op de organisaties waar zij mee werkt en meer en beter communiceren met de mensen die klachten over de hulp hebben.’

Klachten

Mensen met WMO-indicatie die klachten over de ingehuurde huishoudelijke hulp kunnen contact op met AVA-raadslid Jacqueline Höcker via telefoonnummer 06 51 34 94 76.

Jacqueline Höcker (AVA)


Meer nieuws

Algemeen vandaag 08:27

Amstelveen stelt 65.000 euro beschikbaar aan Urbanuskerk

Amstelveen – Gemeente Amstelveen heeft voor de restauratie van de monumentale Urbanuskerk in Bovenkerk eenmalig 65.000 euro beschikbaar gesteld: met het geld wordt in hoofdzaak nieuw voorzetglas voor de speciale glas-in-loodramen betaald en wordt de kerk bovendien fraai uitgelicht.

Politiek gisteren 16:43

Opluchting om gemeentelijke aanschaf 'HogeNood app'

Amstelveen – Met de door gemeente Amstelveen aangeschafte HogeNood app kunnen inwoners met hun smartphone tegenwoordig direct het dichtstbijzijnde opengestelde toegankelijke toilet in Amstelveen vinden. 

Algemeen gisteren 14:30

KWF haalt bijna 30.000 euro op in Amstelveen tijdens collecteweek

Amstelveen - Tijdens de collecteweek in Amstelveen is door vrijwilligers van het KWF maar liefst € 29.836,- opgehaald. 'We zijn iedereen in Amstelveen heel dankbaar voor hun gift', zegt Bas Gijsbers, secretaris van collecteteam Amstelveen.