Amstelveense Poel weer op de agenda

Amstelveense Poel weer op de agenda Foto: Het raadhuis van Amstelveen, gezien vanaf De Poel. [AmstelveenZ]

Amstelveen - De gemeente Amstelveen informeert op maandag 17 juni 2019 tijdens een klankbord-bijeenkomst in het gemeentehuis bewoners en betrokkenen over de voortgang van de verschillende plannen rond de Amstelveense poel.


- Lees verder onder deze advertentie -

'Na jarenlange noodkreten over het in verval raken van het unieke watergebied de Amstelveense Poel wordt eindelijk actie ondernomen.  De klankbordgroep Amstelveense Poel is een bewonersinitiatief dat zich al een aantal jaren sterk maakt voor het herstel van de waterkwaliteit en de recreatieve functie van de Grote Poel en Kleine Poel, gelegen aan de voet van de Urbanuskerk. Ook de inrichting van de Noordelijke Poeloever naast het Gemeentehuis en de inpassing in de centrumfunctie van het Oude Dorp zijn daarbij aan de orde.'

De klankbordgroep meldt zij  eindelijk gehoor krijgt door de nieuwe Amstelveense coalitie. 'Wethouder Rob Ellermeijer, en de ambtenaren die zich met dit onderwerp bezighouden, zullen op 17 juni de plannen, ontwikkelingen en concrete acties toelichten. Voor bewoners en betrokkenen is er gelegenheid tot het stellen van vragen en inbrengen van voorstellen.'

Iedereen is van harte welkom. Er is ruim tijd voor vragen en inbreng. De Klankbordgroep zou het zeer op prijs stellen wanneer Amstelveners aanwezig zijn om het belang van een mooie en gezonde Amstelveens Poel te ondersteunen

Waar: Gemeentehuis Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen
Wanneer: maandag 17 juni 2019 Aanvang 20:00 uur. Inloop vanaf 19:45 uur.
Reacties