Amstelveense politiek is helemaal klaar met ongebreidelde groei Schiphol-vluchten

Amstelveense politiek is helemaal klaar met ongebreidelde groei Schiphol-vluchten

Amstelveen - De Amstelveense politiek is en masse van mening dat Schiphol niet meer zomaar door kan groeien. Alle partijen vinden dat de grens is bereikt en dat de balans tussen overlast en leefcomfort volledig zoek raakt door de alsmaar toenemende vluchten boven Amstelveen, zo bleek gisteren tijdens de behandeling van het Amstelveense Position Paper Schiphol: ofwel een document waarin staat hoe Amstelveen tegenover (de groei van) de luchthaven staat.

Wethouder Herbert Raat stelt in het Position Paper al in het voorwoord dat het dagelijks woongenot in delen van de stad is verstoord door het toenemend vliegverkeer. ‘Vooral de vluchten in de nacht zijn een bedreiging voor de gezondheid van veel Amstelveners. Op korte termijn zijn maatregelen nodig die de geluidsoverlast van laagvliegende vliegtuigen terugdringen. Ook de veiligheid, luchtkwaliteit en behoud van werkgelegenheid vanuit de luchtvaartsector hebben onze bijzondere aandacht.’

Eerst beleid

‘Groei van Schiphol is voor Amstelveen geen onderwerp van gesprek vóórdat beleid om die overlast tegen te gaan heeft geresulteerd in daadwerkelijke maatregelen. Wij gaan daarover rechtstreeks in overleg met Schiphol, politieke partijen in de Tweede Kamer en het ministerie in Den Haag. Daarbij zoeken wij bondgenoten in de regio als die onze belangen ondersteunen’, aldus Raat, die al meerdere keren heeft aangegeven voorstander te zijn van een luchthaven in zee, zoals ook in het Position Paper staat vermeld.

Akkoord

De gemeenteraad ging gisteren akkoord met het Position Paper, met een toevoeging van de PvdA dat internationale treinen een goed alternatief kunnen zijn voor vliegtuigen.

Motie van afkeuring

De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) kreeg gisterenavond, na de bespreking van het Position Paper, niet veel steun voor een samen met GroenLinks ingediende 'motie van afkeuring', inzake de handelwijze van VVD-wethouder Herbert Raat rond het ‘Position Paper Schiphol’. BbA is bij monde van Ruud Kootker van mening dat door het vroegtijdig naar buiten brengen van standpunten namens Amstelveen feitelijk de gemeenteraad werd gepasseerd. De partij is ervan overtuigd dat de belangen van Amstelveen daarmee niet gediend zijn en achtte het noodzakelijk het relatief zware politieke middel in te zetten.

Openbaar

Raat had een conceptversie van het document ter informatie  naar de verantwoordelijk minister gestuurd en had bovendien een interview gehouden met de regionale omroep NH Nieuws alvorens de gemeenteraad erover te informeren. Voor wethouder Raat de normaalste zaak van de wereld, omdat de stukken nu eenmaal openbaar waren, maar bbA vond dat niet kunnen. De motie, die de titel ‘Raad of Raat?’ droeg wekte grote verbazing bij coalitiepartijen, omdat het College al sinds jaar en dag naar buiten treedt met besluiten, alvorens de gemeenteraad daarover beslist. In de berichten staat bovendien toegevoegd dat de stukken nog dienen te worden behandeld door de gemeenteraad cq commissies. Daarnaast was Raat van mening dat media de mogelijkheid moeten hebben om over openbare stukken vragen te stellen.

Te ver

De drie coalitiepartijen (VVD, D66, PvdA) en 3 van de 7 oppositiepartijen (AVA, CU, CDA)  vonden de ingediende motie, die was opgesteld door fractievoorzitter Ruud Kootker, dan ook te ver gaan. BbA kreeg wel steun van mede-indiener GroenLinks, de SP en ‘nieuwkomer’  Senioren Belangen Amstelveen (SBA). Over die laatste partij: het Amstelveense  gemeenteraadslid Percy de Robles, in de raad gekozen voor Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA), is namelijk in de gemeenteraad verder gegaan onder de naam Senioren Belangen Amstelveen, als onafhankelijk raadszetel.

Stoelendans

Volgens een persbericht van SBA, dat nog geen politieke partij is, hebben onoverkomelijke verschillen van inzicht, zonder last kunnen opereren in de gemeenteraad (een wettelijke verplichting voor elke volksvertegenwoordiger), plus de  ‘continue stoelendans” binnen de OCA geleid tot zijn  besluit, zo maakte hij woensdagavond beken tijdens de gemeenteraad  en in een persbericht. In dat persbericht wordt gesteld dat door dit besluit de OCA haar enige zetel in de raad heeft verloren.

Nieuwe voorzitter 

De nieuwe burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, ontpopte zich gisterenavond in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad als een strenge maar rechtvaardige preses, die niet veel op heeft met herhalingen uit commissievergaderingen en bovendien continu wees op de spreektijden. Daarmee hield hij de vaart er, ondanks de drukke agenda, er behoorlijk in.


Reacties