Amstelveense zorgen om 'kwetsbare' afvalverwerking

Amstelveense zorgen om 'kwetsbare' afvalverwerking Foto: Davey Photography [Archief, afvalwagen verliest lading]

Amstelveen – Hoewel de gedeeltelijke sluiting van het Amsterdamse afvalbedrijf AEB vooralsnog geen effect heeft op de inzameling en verwerking van huishoudelijk restafval in Amstelveen, maakt gemeente Amstelveen zich wel zorgen over de huidige situatie.


- Lees verder onder deze advertentie -

Momenteel beschikt het AEB nog maar over twee werkende verbrandingsovens - en dat heeft wel al effect op de verwerking van bedrijfsafval dat commerciële inzamelaars ophalen. Dit kan het AEB niet langer verwerken. In Amstelveen is er één grote commerciële inzamelaar van bedrijfsafval actief in Amstelveen op wie dit betrekking heeft, zo stelt het college van B en W in een informatiebrief aan de Amstelveense gemeenteraad.

Zorgen

‘De situatie baart ons vanzelfsprekend zorgen. De bedrijfszekerheid van AEB voor restafval lijkt voor het moment gegarandeerd, maar is kwetsbaar’, zo wordt gesteld in de brief. Ook wordt duidelijk dat het Amstelveense contract met het AEB nog tot 1 januari 2023 loopt en dat Amstelveen daar aan vast houdt. ‘We gaan het AEB contractueel aan hun verplichtingen houden', meldt Amstelveen.

In gesprek

De gemeente Amsterdam heeft er samen met provincies en omgevingsdiensten voor gezorgd dat het bedrijfsafval tijdelijk gestort kan worden op drie locaties elders in Nederland. Amstelveen is veelvuldig in gesprek met Amsterdam; vanuit de hoofdstad wordt vrijwel dagelijks overleg gepleegd met regiogemeenten om de ontwikkelingen rondom het AEB te monitoren. Op dit moment worden –in afstemming met de regiogemeenten -ook  noodscenario’s uitgewerkt indien AEB niet meer aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen.

Importplafond

Afgelopen woensdag hebben de regiogemeenten in een gesprek met staatssecretaris Van Veldhoven en andere belanghebbenden de staatssecretaris nadrukkelijk verzocht om regie te voeren op het capaciteitstekort van afvalverwerking in Nederland dat door de problemen bij het AEB is ontstaan. De staatssecretaris heeft een importplafond ingesteld voor buitenlands afval. Dit houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten voor de verbranding van buitenlands afval in Nederland.

Afvalbrengstation Amstelveen

De situatie heeft verder geen gevolgen voor de inzameling van glas, papier/karton, Plasticverpakkingsmateriaal, Metaal/blik en Drinkpakken (PMD), Gft, textiel, grof afval en afval dat inwoners naar het afvalbrengstation in Amstelveen brengen.


Reacties