Amstelveense zorginstellingen lopen warm voor traject De Roze Loper

Amstelveense zorginstellingen lopen warm voor traject De Roze Loper Foto: De regenboogvlag voor het Amstelveense raadhuis.

Amstelveen – Diverse Amstelveense zorg- en welzijnsinstellingen hebben aan het gemeentebestuur aangegeven de intentie te hebben om dit jaar een speciaal ‘Roze Loper traject’ te doorlopen en zich zodoende zichtbaar in te zetten voor de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van lhbti+ personen in Amstelveen.

Alle Amstelveense zorg- en welzijnsinstellingen (waar gemeente Amstelveen een subsidie- of inkooprelatie mee heeft) ontvingen een brief van het college van B en W, waarin gevraagd werd of de organisaties interesse hadden in het Roze Loper traject.

Daarop hebben diverse grote Amstelveense instellingen, waaronder Participe, de Zonnehuisgroep (locatie de Luwte en locatie Zonnehof Bovenkerk) en Stichting Brentano Amstelveen, reeds aangegeven de intentie te hebben om dit jaar te starten met het Roze Loper traject.

Motie De Roze Loper

De brief komt voort uit de motie De Roze Loper, die D66 en PvdA in de Amstelveense gemeenteraad van 18 juli 2018 indienden. In de motie, die werd aangenomen, werd het college van B en W verzocht te onderzoeken wat nodig is om alle (zorg-)instellingen in Amstelveen het keurmerk ‘De Roze Loper’ te laten behalen en dit aan de raad voor te leggen.

Blij met respons

Het college van B en W Amstelveen laat weten erg blij te zijn met de respons op de brief: ‘In de komende periode nodigen we alle instellingen die de brief hebben ontvangen uit om in kaart te krijgen wat de redenen zijn waarom de andere instellingen nog niet met het traject beginnen. Een bijeenkomst is volgens het college van B en W  een manier om de instellingen die nu nog niet met dit onderwerp bezig zijn te inspireren en motiveren, kennis en ervaringen uit te wisselen en samenwerking op dit thema te bevorderen tussen de zorg- en welzijnsinstellingen in Amstelveen.


Reacties