Amstelveners in gesprek over woonruimteverdeling

Amstelveners in gesprek over woonruimteverdeling Foto: Gespreksleider Nico Postma (links) in gesprek met wethouder Rob Ellermeijer. [Gemeente Amstelveen]

Amstelveen - Ruim 140 Amstelveners zijn afgelopen woensdag met de gemeente in gesprek gegaan over woonruimteverdeling. Ze waren uitgenodigd voor een zogenoemd stadsgesprek in P60.

Tijdens het stadsgesprek stond de vraag hoe de schaarse sociale huurwoningen eerlijker verdeeld kunnen worden centraal. “De grote opkomst toont een enorme betrokkenheid aan van Amstelveners met het onderwerp”, zegt wethouder Rob Ellermeijer in een persbericht van de gemeente. “Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan over hoe we omgaan met de huidige schaarste en welke groepen al dan niet voorrang moeten krijgen en waarom.”

Ontwikkeling

“Daarom dank ik iedereen die woensdag naar P60 is gekomen om hun verhalen en ideeën te delen met de gemeente”, vervolgt Ellermeijer. “Het is waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van de woonruimteverdeling in Amstelveen en de regio.”

Het huidige systeem van woonruimteverdeling in de woonregio Amsterdam/Amstelland-Meerlanden/Zaanstreek-Waterland wordt onderzocht. Vraag is of het verdeelsysteem niet rechtvaardiger kan en voldoende tegemoet komt aan woningzoekenden die in een spoedeisende situatie verkeren. Voor woningzoekenden met spoed is geen snelle route. Er is wel een urgentieregeling, maar daarvoor worden strenge regels gehanteerd.

Stemmen

Aanwezigen konden stemmen op stellingen. Daarna vond telkens een gesprek plaats. Zo vond een meerderheid van 76 procent dat mensen met spoed moeten voorgaan op mensen die een betere woning zoeken. Er was hierbij geen verschil in stemgedrag tussen mensen die op de wachtrij staan en niet.

De situatie 'scheiding met kinderen' werd door 68 procent van de stemmers gezien als de belangrijkste reden voor spoed. Ook jongeren die thuis in een problematische situatie zitten of gezinnen die bij familie of vrienden wonen, moeten volgens 55 procent van de stemmers voorrang krijgen. Daarnaast vond 40 procent van de stemmers dat mensen die te duur wonen voorrang moeten krijgen. Tijdelijke contracten vindt 64 procent van de stadsgesprekdeelnemers een prima optie om mensen met spoed aan een woning te helpen.

Loting

De bijeenkomst in P60 vormde het vierde stadsgesprek van de gemeente. De selectie voor deze avond vond plaats door middel van loting. Om er voor te zorgen dat er ook voldoende jongeren aanwezig zouden zijn, werd gekozen voor een steekproef. Van de deelnemers aan dit stadsgesprek was een op de drie deelnemers tussen de 18 en 34 jaar oud.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties