Amstelveners moeten nog paar jaartjes wachten op Pathé-bioscoop

Amstelveners moeten nog paar jaartjes wachten op Pathé-bioscoop Foto: Impressie gemeente Amstelveen

Amstelveen - Amstelveners zullen nog zeker tot 2022 moeten wachten op een Pathé-bioscoop in het Stadshart. Komende woensdag staat het nieuwe bisocoopplan op de agenda van de gemeenteraad, maar het plan is nog geen gelopen koers. 

Het schetsontwerp voor de bioscoop (die 7 zalen moet krijgen) moet nog verder worden geoptimaliseerd. Pas dan kan de gemeente tot een nader financieel akkoord kan komen met Pathé.

De bioscoop moet een aantrekkelijke entree krijgen die prominent aan het Stadsplein ligt  en goed contact maakt met het Stadsplein. De nieuwe bioscoop moet ook passen bij de nieuwe entree van het Stadshart aan de zijde van het busstation. Voor de komst van de grote bios moet ook één van de twee R-Net-busperrons (richting Haarlem) worden verlegd.

Nadat financiële afspraken zijn gemaakt moet een koopovereenkomst worden gesloten, alvorens de ruimtelijke procedure kan starten en er uberhaupt een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Er volgt ook een procedure om een deel van het openbaar verkeer aan het  gebied te onttrekken, voordat  de bioscoop ruimtelijk-juridisch mogelijk kan worden gemaakt.

De verwachting is dat de omgevingsvergunning niet eerder dan eind 2019 kan worden aangevraagd. Door de uitgebreide procedure die moet worden doorlopen duurt het vervolgens minimaal 26 weken tot het moment dat de omgevingsvergunning kan worden afgegeven. Afgezien van mogelijke beroepsprocedures die de planning kunnen beïnvloeden, kunnen vervolgens de bouwvoorbereidingen worden opgestart.

Verwachting is dat de bouw niet eerder kan starten dan in de tweede helft van 2020, waarna de oplevering op zijn vroegst kan plaatsvinden rond 2022 (eind 2021/begin 2022).


Reacties