Michel Becker (Actief voor Amstelveen)

AVA: ’Niet met alles eens, maar we steunen goede ideeën'

Amstelveen - De lokale oppositiepartij Actief voor Amstelveen (AVA) meldt naar aanleiding van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad dat de partij het niet met alles eens is, maar dat het goede ideeën steunt.

‘AVA is het niet altijd eens met het gemeentelijk beleid. Wij blijven het bijvoorbeeld niet eens met de te dure woningbouw.  Wij vinden dat er goedkoper moet worden gebouwd en met name woningen voor starters', zegt AVA-fractievoorzitter Michel Becker. 'Maar wij steunen wel de goede ideeën, waar de inwoners, organisaties en bedrijven in Amstelveen beter van worden.’

Middenpartij

Becker vindt dat de partij haar rol in de Amstelveense politiek waarmaakt en laat in een persbericht weten 'in het midden ts staan'. In elf punten weten hoe AVA tegenover de besluiten in de gemeenteraad van afgelopen woensdag staat:

 1. Wij zijn blij dat de begroting niet hard op de remt trapt en op allerlei zaken bezuinigt. Investeren is op dit moment de beste manier om de lokale economie te stimuleren;

 2. Daarom ook blij met de extra steun aan ons lokale bedrijfsleven in deze moeilijke tijden. AVA heeft samen met D66, VVD en PvdA een amendement ingediend voor compensatie lokale lasten voor noodlijdende ondernemers door corona-uitbraak;

 3. Wij hebben een pleidooi gehouden om onze Boa’s een hart onder de riem te steken met een bonus. Ze zijn in deze coronacrisis voor onze veiligheid een onmisbare schakel gebleken en verdienen daarom onze waardering en respect. Het college zegde tijdens de vergadering toe daarmee aan de slag te gaan;

 4. Samen met Groen Links dienden wij een motie in om te onderzoeken hoe de gemeente zogenaamde grondposities kan verwerven. Dat geeft een grotere kans om iets te doen aan het grote woontekort aan betaalbare woningen in Amstelveen. Helaas, was daarvoor geen meerderheid in de raad;

 5. Ook wij vinden Duurzaamheid erg belangrijk. Amstelveen doet haar uiterste best om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Wij steunen dat, maar volgen de uitvoering met een kritische blik. We moeten ons realiseren dat inwoners en bedrijven mee moeten kunnen doen en dat ze niet zomaar met extreme kosten worden geconfronteerd;

 6. Ouderen hebben juist in deze tijd meer aandacht nodig. Veel ouderen verkeren in eenzaamheid en dat heeft vaak te maken met een woonomgeving zonder zorg. AVA steunde daarom de motie van VVD, BBA, waarin gepleit voor meer Woonzorg capaciteit;

 7. Jongeren in Amstelveen hebben het ook niet makkelijk in deze tijd. AVA is dan ook verheugd dat onze eerdere motie hieromtrent, raadsbreed gesteund, het college bewogen heeft extra geld vrij te maken om de JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plek), te upgraden en mogelijk winterklaar te maken;

 8. Behalve dat er een tekort is op de jeugdzorg van €.3.000.000, krijgen we steeds meer met Multi-problematiek gezinnen te maken. Daarnaast zijn de geldstromen ook niet duidelijk. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling en vinden dat de gemeente daarop attent moet blijven;

 9. Kwetsbare inwoners komen bij de gemeente gelukkig breder onder de aandacht. En het wordt ook aan de orde gesteld bij de Participatieraad Sociaal Domein. Dit onderwerp werd uitdrukkelijk door Actief voor Amstelveen aan de orde gesteld. Daarnaast lijkt het ons ook goed dat de gemeente nog eens een beroep doet op ondernemers en detailhandel corona-bestemmingspreventie te optimaliseren;

 10. Het college zegde op een vraag van ons toe, dat voor gebouw Goedereede geld vrij wordt gemaakt om een activiteitenbegeleider aan te stellen;

 11. Educatie en culturele vorming mag niet verdwijnen uit Amstelveen. Wij hebben daarom van harte de motie van het CDA en D66 om een Kunst en Cultuurmarkt te organiseren gesteund. Ook van het Bostheater, is de maatschappelijke en culturele betekenis gebleken en wij hebben daarom ook de motie van de VVD voor financiële ondersteuning, gesteund.

Meer nieuws

Verkeer & Vervoer gisteren 19:23

Verkeersdrukte rond scholen Sportlaan: Amstelveen overweegt aanpassing schooltijden

Amstelveen - De verkeersveiligheid bij de grote scholen in de omgeving van de Sportlaan is dermate in het geding dat gemeente Amstelveen in overleg is met het Amstelveen College, het Hermann Wesselink College (HWC) en de International School of Amsterdam over aangepaste starttijden van de scholen.

112 gisteren 16:20

Tesla in de sandwich bij kettingbotsing

Amstelveen - Aan de Schipholdijk (N232) heeft donderdagmiddag een botsing plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een vrachtwagen botste achter op een personenauto (Tesla), die vervolgens weer achter op een bestelbusje botste. 

Politiek gisteren 13:38

SP Amstelveen overhandigt nieuw zwartboek aan wethouder

Amstelveen - De SP Amstelveen heeft de afgelopen periode klachten over de behandeling en bejegening van kwetsbare inwoners zoals minima en statushouders verzameld in een zogenoemd zwartboek. Het zwartboek is gepresenteerd aan de gemeenteraad en overhandigd aan wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA).