Lijsttrekker Michel Becker (r) neemt het verkiezingsprogramma in ontvangst uit handen van de programmacommissie (vlnr: Ben Westendorp (vz), Ronald Bouwman en Gonnie van Rietschoten) [Beeld: AVA, Amstelveenweb.com]

AVA presenteert kort & bondig verkiezingsprogramma: 'Horen, zien en doen'

Amstelveen - Actief voor Amstelveen (AVA) heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gepresenteerd. AVA heeft volgens eigen zeggen 'een compact programma samengesteld in de vorm van een bucketlist, waar de programmapunten van de partij kort en duidelijk zijn weergegeven.'

AVA meldt dat de punten in het verkiezingsprogramma 'later persoonlijk gelabeld gaan worden aan de verkozen raadsleden.' Volgens AVA kunnen inwoners op deze wijze de AVA-raadsleden straks aanspreken en de voortgang volgen. 

Kloof burgers & politiek

Actief voor Amstelveen profileert zich als een sociaal-liberale partij, die aangeeft midden in de Amstelveense samenleving te staan: 'Als lokale partij is het onze grootste uitdaging om de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen,' staat te lezen in het voorwoord van het programma 2022-2026: 'Daarom zijn en blijven wij in gesprek met inwoners, oud en jong, met ondernemers en met maatschappelijke organisaties. Zo kunnen wij de dialoog aangaan en leren van elkaar. En ideeën en initiatieven vormgeven waardoor we inwoners meer betrekken bij gemeentelijke besluitvorming.'

Om Amstelveen leefbaar en aantrekkelijk te maken voor de huidige en toekomstige generatie zal Amstelveen zich volgens de partij 'verder moeten ontwikkelen tot een inclusieve gemeente met meer diversiteit op het gebied van organisatie en ontwikkeling'.

Tien pagina's

In het verkiezingsprogramma van tien pagina's passeren alle onderwerpen de revue. De partij vindt bijvoorbeeld dat Amstelveners voorrang moeten krijgen op de lokale woningmarkt en dat Amstelveen een actieve stad moet zijn voor jong en oud. Inwoners moeten in de ogen van AVA echt mee kunnen denken en doen en zouden meer invloed moeten kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur. De partij wil een referendum-mogelijkheid invoeren.

Ook strijdt de partij voor veilige, leefbare en groene wijken en een goed ondernemersklimaat. Over de duurzaamheidsdoelen stelt de partij de ontwikkelingen positief kritisch te blijven volgen. Op onderwijs gebied vindt AVA onder andere dat Amstelveense leerlingen altijd een plek moeten kunnen krijgen bij een Amstelveense school.

Veiligheid

Bij het onderwerp veiligheid vindt AVA vooral ook de veiligheid 'achter de voordeur' van belang en streeft het nog altijd naar de heropening van het politiebureau in Amstelveen Zuid. Ook ziet de partij kansen voor een coffeeshop in Amstelveen, omdat gereguleerde verkoop volgens AVA criminaliteit kan terugdringen

De partij heeft verder oog voor zorg, cultuur en sport, maar ook voor het buitengebied van Amstelveen. AVA streeft naar een diverse en verdraagzame samenleving, met een humaan beleid voor asielzoekers. Ook een finaciële gezonde huishouding en regionale samenwerking met meer inspraak voor inwoners behoren tot de veertien hoofdpunten in het programma. Meer info over het partijprogramma op de website van AVA.


Meer nieuws

Advertorial Winkels vandaag 07:00

De stijlmeesters op missie

Aalsmeer - Al ruim zes jaar heeft Aalsmeer een herenmodezaak die zich, samen met klanten, leveranciers en partners, wil inzetten voor een stijlvollere wereld. De bekende stijlmeesters van Gentlemen’s Place, Peter Willemse en Christiaan Sijnen, werken al ruim een jaar met een nieuw winkelconcept.

Politiek gisteren 13:08

Opinie: 'Voor Amstelveense kinderen moet altijd plaats zijn op een Amstelveense (VO-)school'

Amstelveen - De VVD vindt dat er voor Amstelveense leerlingen die naar een Amstelveense school voor Voortgezet Onderwijs willen, geen wachtlijst mag zijn om toegelaten te worden. De partij vindt dat er voor kinderen die in Amstelveen wonen, altijd plaats moet zijn op een (VO-)school in Amstelveen, zo schrijft raadslid Elisa de Marco in een opiniestuk.

Wonen gisteren 11:21

Onterecht geen woning voor zorgpersoneel en onderwijzers in Amstelveen

Amstelveen - De gemeente Amstelveen heeft vorig jaar een fout gemaakt bij de Voorrangsregeling Beroepsgroepen. De bedoeling was dat zorgpersoneel en medewerkers in het primair onderwijs voorrang zouden krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Dit is niet gebeurd.

Columns gisteren 07:00

Column Léoni Kok: Financiële rust in 2023

Amstelveen - Léoni Kok is Hypothecair Planner bij KOK Advies in Amstelveen. KOK Advies behoort volgens VVP tot de top 3 meest klantvriendelijke advieskantoren van Nederland. Léoni geeft via een periodieke column lezers van AmstelveenZ Magazine inzicht, tips en adviezen.

Algemeen 1 feb. 2023 12:53

Herontwikkeling Galjoen weer nadrukkelijk op de agenda

Amstelveen - De gemeente is in constructief gesprek met de eigenaar van de locatie Galjoen tussen Waardhuizen en de Nesserlaan over een nieuwe invulling van het gebied. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een kleinschalige horecafunctie in combinatie met wonen. Zoals woon-werkateliers en bijvoorbeeld betaalbare woonruimte voor jonge starters en doorstromers op de woningmarkt.